content top

Natječaj za prijem u radni odnos – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

              OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA  KLASA: 112-02/14-01/1 URBROJ:2211/08-14-04/1-10  Zlatar Bistrica,17.10.2014. godine                                                           Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos referenta –...

Read More

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA    OPĆINA ZLATAR BISTRICA                NAČELNIK  KLASA: 604-01/14-01/3                                                                        URBROJ: 2211/08-01-14-1 Zlatar Bistrica, 13.10.2014. g.                Na temelju članka 3, 4. i 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine...

Read More

POZIVAMO VAS na 2. sajam “100 % domaće-100% eko-100 % etno”

 POZIVNICA Share on Facebook

Read More

Javni natječaj za prijem u službu referenta-poljoprivrednog redara

R E P U B L I K A   H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA    OPĆINA ZLATAR BISTRICA    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-02/14-01/1 URBROJ:2211/08-14-04/1-1 Zlatar Bistrica,29.09.2014. godine         Na temelju članka 17. i 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11),odredbe članka 11. Pravilnika o unutranjem redu Jedinstvenog upravnog odjela...

Read More

Raspored za odvoz krupnog otpada

  Klasa: 351-01/13-01/10 Ur.broj: 2211/08-04/5-14-4 Zlatar Bistrica: 23.09.2014.   Predmet: Obavijest o prikupljanju i odvozu glomaznog otpada                    Općina Zlatar Bistrica u suradnji sa “Komunalcem” Konjščina prilazi organiziranom odvozu glomaznog otpada s područja općine Zlatar Bistrica. Otpad će se odvoziti u vremenu od 29. rujna do 02. listopada 2014. godine prema slijedećem  ...

Read More

Poziv za upis djece u predškolu

DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Zlatar Bistrica,   Lovrečanska 16             tel: 049/461-031   KLASA:601-01/14-01/10 Urbroj:2211/08-380-14-6 Zlatar Bistrica,15.09.2014. godine    P  O  Z  I  V               Mole se roditelji djece obveznika predškolskog programa u pedagoškoj godini 2014/2015, a koji su rođeni u razdoblju od 01.04.2008. do 31.03.2009. godine, da se radi evidencije i upisa u malu školu jave u Dječji vrtić „Zlatni...

Read More

Sufinanciranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije

SPORAZUM OPĆINA ZLATAR BISTRICA-KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA str.1 SPORAZUM OPĆINA ZLATAR BISTRICA-KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA str.2 Share on...

Read More
content top