content top

Javni poziv za stručno osposobljavanje

  DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar – Bistrica e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr                    tel: 049 461 031   KLASA: 118-01/18-01/13 URBROJ: 2211/08-380-18-3 Zlatar Bistrica, 15.02.2018. god...

Read More

Karneval, fašnik, maškare, poklade u Zlatar Bistrici 2018.

Karneval, fašnik, maškare, poklade u Zlatar Bistrici 2018.

  Eko udruga Lijepa naša pod pokroviteljstvom načelnika općine Zlatar Bistrica  organizirala je u nedjelju 11. veljače 2018. god. drugi po redu fašnik u Zlatar Bistrici. Želja nam je da to preraste u tradiciju. Prije dvije godine organizirali smo prikaz starog zagorskog vjenčanja, a ove godine smo prikazali „DRUGO VJENČANJE“ jer prvo naravno nije uspjelo, a ovaj put SMO to napravili kak spada! Kod matičara!!! Zamisao je bila da...

Read More

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom – javna rasprava

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA   KLASA: 351-01/17-01/9 Urbroj: 2211/08-18-19 Zlatar Bistrica, 07.02.2018. godine                 Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne novine broj: 94/13,73/17), objavljujemo  ...

Read More

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Javni poziv za financiranje programa udruga iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica u 2018.godini, a u području socijalne skrbi, kulture, organizacije manifestacija, razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša, sporta, te očuvanja digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, prihološkog i socijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, otvoren je do 09.ožujka 2018.godine.   Tekst natječaja, zajedno sa uputama...

Read More

NATJEČAJ za dodjelu sportske stipendije

OPĆINA ZLATAR BISTRICA              NAČELNIK  KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2211/08-01-18-2 Zlatar Bistrica, 18.01.2018.g.               Na temelju  odredbe  članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku...

Read More

Odobrena bespovratna sredstva za ulaganja u nerazvrstane ceste

Sukladno rezultatima natječaja  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Mjere 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih  cesta“, Općini Zlatar Bistrica odobrena su bespovratna sredstva  u iznosu od 2.002.483,44 kn, što će se namjenski utrošiti tijekom 2018.godine.  

Read More

Bespovratna sredstva za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta

Sukladno Odluci o financiranju za projektni prijedlog “Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica“ Općini Zlatar Bistrica odobrena su bespovratna sredstva za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu od   1.712.168,49 kn, koja će biti utrošena tijekom 2018.godine.  ...

Read More
content top