content top

Program manifestacija u sklopu Zlatarbistričkog proljeća 2016

Program Share on...

Read More

Obavijest – provođenje preventivne sustavne deratizacije

Obavještavamo mještane Općine Zlatar Bistrica da je Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o. u suradnji sa Općinom Zlatar Bistrica u tijeku provodbe preventivne sustavne deratizacije u periodu od 02. – 09. 05. 2016. godine (šest radnih dana) u radnom vremenu od 8,00 do 15,30 sati prema prikazanom rasporedu. Mole se mještani da omoguće pristup djelatnicima Veterinarske stanice prilikom provođenja deratizacije do objekata u kojima će se postavljati deratizacijske meke. Cjelokupne troškove preventivne sustavne deratizacije snosit će Općina Zlatar Bistrica. U slučaju kišnog vremena moguće su promjene plana.   RASPORED  Share on...

Read More

Prijava štete od elementarne nepogode

            REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA       OPĆINA ZLATAR BISTRICA                     NAČELNIK   KLASA: 920-11/16-01/1 URBROJ: 2211/08-04/1-16-4 Zlatar Bistrica, 04.05.2016.                                                                                                   Poziv na prijavu štete od elementarne nepogode   Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio je elementarnu nepogodu za cijelo područje Krapinsko-zagorske županije uslijed jakog mraza u noći 25. na 26. travnja 2016 godine, koji je prouzročio velike štete na nasadima vinograda i voćnjaka, te poljoprivrednim površinama zasijanim kukuruzom, ječmom i pšenicom. Ovim putem Načelnik Općine Zlatar Bistrica poziva vlasnike poljoprivrednih površina da prijave štete u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica. Šteta se može prijaviti telefonom, na broj 461 073 e-mail; zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr osobnim dolaskom Obrazac za prijavu štete može se preuzeti na WEB stranici Općine Zlatar Bistrica ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine. Šteta se prijavljuje prema lokaciji imovine (područje općine Zlatar Bistrica). U prijavi obvezno navesti – OIB – kontakt broj telefona U  dijelu obrasca”opis imovine na kojoj je nastupila šteta “ navesti :   Katastarska čestica Katastarska općina Površina iz posjedovnog lista Za dugogodišnje nasade vinograda i voćnjaka treba navesti broj čokota,  broj stabala i vrstu Za zasijane površine treba navesti površinu i vrstu usjeva.   Molimo vlasnike – prijavitelje šteta  da što hitnije, a najkasnije do 20.05.2016 godine, prijave štete kako bi Komisija za procjenu šteta mogla obraditi  štete i iste prijaviti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.                                                                                                                                                                                                                    Načelnik : Žarko Miholić OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE Share on...

Read More

Natječaj za upis djece u odgojno-obrazovnu godinu 2016/2017

DJEČJI VRTIĆ  „ZLATNI DANI“      ZLATAR BISTRICA   Klasa:601-01/16-01/7 Urbroj:2211/08-380-16-1 Zlatar Bistrica,02.05.2016. godine   Na  temelju članka 2 i 7. Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani „ Zlatar Bistrica (Klasa: 023-01/09-01/2,Urbroj:2211/08-380-09-06 i Klasa: 023-01/09-01/5, Urbroj:2211/08-380-10-7), Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica  objavljuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U 2016/2017 ODGOJNO-OBRAZOVNU GODINU           1.Naziv i sjedište vrtića: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16,Zlatar Bistrica       2.Zahtjev za  prijem djece  podnosi se u roku od 20  dana od dana objave  natječaja na  oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ i oglasnim pločama  Općine Zlatar Bistrica,  zaključno  do 23.svibnja 2016. godine, na adresu  Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica, Lovrečanska 16, Zlatar Bistrica, poštom ili osobno.       3 . Uz zahjev za prijem djece, podnositelji zahtjeva dužni su priložiti: rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih uvjerenje o prebivalištu ili preslik  osobne  iskaznice za oba roditelja presliku porezne kartice ( obrazac PK) ili potvrdu Porezne uprave o visini  dohotka  za prethodnu  godinu za oba roditelja, ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje olakotna okolnost sukladno  čl.8 naprijed navedenog Pravilnika u slučaju da podnositelj zahtjeva ima prebivalište van područja Općine Zlatar Bistrica uz popunjeni zahtjev  treba priložiti rodni list i potvrdu svoje općine o sufinanciranju troškova vrtića Izjavu roditelja da imaju prebivalište i stvarno boravište na području Općine Zlatar Bistrica Prednost pri upisu u Dječji vrtić „Zlatni dani“ imaju  djeca s prebivalištem na  području Općine Zlatar Bistrica. 5. Ukoliko se svi kandidati ne mogu  primiti u dječji vrtić primjenjivati će se kriteriji iz  članka 3.naprijed navedenog Pravilnika  za ostvarivanje  prednosti  pri upisu  kako slijedi: – djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – djeca koja žive  bez roditelja ili ona s nedovoljnom  roditeljskom brigom – djeca iz  obitelji  s troje ili  više djece – djeca koja žive u socijalno i zdravstveno ugroženim sredinama – djeca s teškoćama u razvoju – djeca samohranih roditelja – djeca čija su oba roditelja zaposlena – djeca uzeta na uzdržavanje – djeca žrtava i invalida  domovinskog rata – invalidnost  jednog od  roditelja djeteta      6. Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu   za upis djeteta, kao i  dokumentacije u prilogu. Komisija   za prijem djece  će objaviti rang listu  u roku od 30 dana od dana  isteka  roka za  podnošenje zahtjeva  odnosno najkasnije   do 01.07.2016. godine, na  oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica.      7. Sve informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica  na broj telefona 049/461-031, radnim danom od 8-14 sati.   Dječji vrtić „Zlatni dani” __________________________________________________________________________________________ Izvod iz   članka 8.  Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić „Zlatni dani“  Zlatar Bistrica  Klasa: 026-01/09-01/2; Urbroj: 2211/08-380-09-06   kojom  roditelji  dokazuju  olakotne okolnosti:   „  Roditelji koji...

Read More

Odgođen prvomajski turnir limača

              Obavještavamo sve zainteresirane da se zbog najavljenog lošeg vremena odgađa   cjelokupna manifestacija proslave 1. svibnja i turnir limača „Marijan Jurec-Šika“ planirani za nedjelju na nogometnom igralištu  NK „Ivančice“  u Zlatar Bistrici. Share on...

Read More

Lovačka udruga “Šljuka” – Javna obavijest

Share on...

Read More

Pismo Načelnika općine mještanima uoči Dana općine

Poštovani mještani Općine Zlatar Bistrica !   22.travnja dan je Općine Zlatar Bistrica. Živimo u vrijeme velikih izazova ali i u vremenu u kojem smo unatrag nekoliko godina ostvarili iznimne rezultate u cjelokupnom razvoju naše općine. Otvorili smo preko 1200 novih radnih mjesta i jedna smo od najnaprednijih općina u Republici Hrvatskoj. Od 2009.godine iz vremena sivila i pustoši u gospodarstvu naše Općine i infrastrukturi, kreditnoj zaduženosti od 2,500.000 kn, lošeg stanja na žiro-računu općine, stvorili smo općinu koja postaje mjesto ugodnog življenja. Daljnji razvoj općine, gradnja kolektorskog sustava i pročišćivača koji se financira europskim novcem te u potpunosti rješavanje pitanje kanalizacijske mreže za sva naselja do 2019.godine,  nova radna mjesta u okviru pročišćivača uz preseljenje dijela ekipe za održavanje vodovodnog sustava za ovaj dio županije, riješiti će vrlo bolne probleme. Upravo ovih dana sa novim investitorom sklopili smo ugovor o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni za gradnju još jedne nove proizvodne hale sa novim radnim mjestima, a postoji još jedno pismo namjere također za kupnju zemljišta za gradnju proizvodne hale drugog investitora,  koju realizaciju očekujemo tijekom mjeseca lipnja uz također nova radna mjesta. Brza cesta Bedekovčina-Zlatar Bistrica kreće na ljeto ove godine uz rok završetka 30 mjeseci od uvođenja u posao. Dječji vrtić nam je trenutno najjeftiniji u Krapinsko-zagorskoj županiji i radimo na njegovoj dogradnji i uređenju te stvaramo uvjete da ga još pojeftinimo za razliku od drugih koji postaju sve skuplji. Općina Zlatar Bistrica dobila je i pravo gradnje nove školske dvorane, te će dvorana uz učešće Krapinsko-zagorske županije, Osnovne škole i Općine Zlatar Bistrica kroz razne izvore financiranja vjerujem biti završena u roku manjem od dvije godine – još bolja, veća i suvremenija nego što je bila. Besplatan prijevoz srednješkolaca, preko 50 stipendija, financiranje engleskog jezika za prve tri godine u Osnovnoj školi – sve su to stvari koje mnoge općine oko nas ne mogu pružiti svojim mještanima. Oko 640.000 kuna biti će ove godine podijeljeno udrugama, od onih koje financiramo po zakonskim propisima pa do raznih drugih oblika civilnog društva. To je daleko više nego  što rade susjedne općine, civilni život općine je vrlo razvijen no nažalost ima čak udruga koja je nezadovoljna  dodijeljenim sredstvima za provođenje svojih planova, sve do razine osobnog  vrijeđanja i omalovažavanja osobe i ovlasti  Načelnika općine.  No, dajemo koliko možemo, a novac se mora trošiti i transparentno i sukladno važećim propisima. Političke ambicije i osobna promocija ne smiju biti dio djelovanja udruga kao ni zadiranje  u projekte koji su u isključivoj nadležnosti izvršne i političke vlasti. Usklađivanje rada udruga i postupak dodjele sredstava sukladno novim zakonskim propisima  dugotrajan je proces,  zahtijeva značajnu odgovornost prema javnom novcu uz zakonsku regulativu pomoću koje se donosi odluka o...

Read More
content top