content top

Obilježavanje “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991″

Obilježavanje “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991″

  Hrvatski Sabor donio je 1999.godine Odluku o proglašenju 18.studenog “Danom sjećanja na žrtvu Vukovara 1991″. Odlukom je određeno da se na dostojanstven i primjeren način oda počast svim sudionicima obrane  Vukovara – grada simbola hrvatske slobode. Krapinsko-zagorska županija uključila se i ove godine u obilježavanje Dana sjećanja  i Dana pada Vukovara na način da će na dan uoči pada Vukovara  17.11.   u  19,00...

Read More

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija- Redosljedna lista

  REDOSLJEDNA LISTA Share on Facebook

Read More

Pozivamo Vas : “Martinje na malom placu”

      ” MARTINJE NA MALOM PLACU “            Zlatar Bistrica, 09.11.2014. godine   Pod pokroviteljstvom Načelnika Općine Zlatar Bistrica    u organizaciji Udruge vinogradara i vinara „Brajda“  pozivamo Vas dana 09.11.2014. godine (nedjelja)  od 10,00 do 14,00 sati na Martinjsku špelanciju na Malom placu nasuprot općinske zgrade   Uz pečene kostanje, domaće gibanice, gulaš, vino i mošt, te domaću mužiku zabavite se...

Read More

Javni poziv za stručno osposobljavanje u dječjem vrtiću

DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“      ZLATAR BISTRICA          Lovrečanska 16  KLASA: 118-01/14-01/3 URBROJ: 2211/08-380-14-3 Zlatar Bistrica,30.10.2014 godine               Na temelju članka 41. Zakona o radu ( Narodne novine br. 149/09 i 61/11), članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br: 10/97 ,107/07 i 94/13) i dobivene suglasnosti Načelnika općine Klasa: 601-01/14-01/2; Urbroj: 2211/08-04/2-14- 41 od...

Read More

Natječaj za prijem u radni odnos – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

              OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA  KLASA: 112-02/14-01/1 URBROJ:2211/08-14-04/1-10  Zlatar Bistrica,17.10.2014. godine                                                           Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos referenta –...

Read More

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA    OPĆINA ZLATAR BISTRICA                NAČELNIK  KLASA: 604-01/14-01/3                                                                        URBROJ: 2211/08-01-14-1 Zlatar Bistrica, 13.10.2014. g.                Na temelju članka 3, 4. i 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine...

Read More

POZIVAMO VAS na 2. sajam “100 % domaće-100% eko-100 % etno”

 POZIVNICA Share on Facebook

Read More
content top