content top

Rekonstrukcija javne rasvjete 2015. godine

  Općina Zlatar Bistrica pristupila je izvođenju radova na rekonstrukciji i proširenju javne rasvjete u svrhu  veće elektroučinkovitosti, zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja i povećanja  komunalnog standarda građana općine. U  tu svrhu  će se zamijeniti 82  ekološki neprihvatljive svjetiljke sa živinim žaruljama od 125 W, novim ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima sa natrijevim žaruljama od 7o W....

Read More

Novi Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba

Dana 07.07.2015.godine  Načelnik općine donio je novi Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Zlatar Bistrica. Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 22.srpnja 2015.godine, a objavljen je na oglasnoj ploči općine i web stranici pod “Dokumenti – Pravilnik o financiranju javnih potreba” Share on...

Read More

Pozivamo Vas. 13. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije

  Share on...

Read More

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/4 URBROJ:2211/08-15-04/1-8 Zlatar Bistrica,08.06.2015. godine                                                                Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam  u radni odnos VIŠI...

Read More

Javni natječaj za prijam u službu

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/4 URBROJ:2211/08-04/1-15-5 Zlatar Bistrica,25.05.2015. godine                                                                      JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU            u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica, na radno mjesto  VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA  KOMUNALNE POSLOVE...

Read More

Susret s književnicom Jelenom Hrvoj i promocija romana „Štorka“

U petak, 22. svibnja 2015. godine, u dvorani za sastanke na polukatu općinske zgrade, volonterke Čitaonice Zlatar Bistrica, uz pomoć udruge „Lijepa naša“ organizirale su 2. po redu susret s književnikom.  Ovaj put ugostili smo mladu književnicu Jelenu Hrvoj iz Poznanovca, koja je krajem prošle godine izdala svoj prvi roman, psihološki triler „Štorka“. U predstavljanu ove vrlo interesantne knjige, uz književnicu, sudjelovale su  i njezina...

Read More

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica : DIMNJAČARSTVO VALJAK Stjepan Valjak mob. 091 190 91 94, 091 430 91 96 Share on...

Read More
content top