content top

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK                                                                                               KLASA: 945-01/15-01/1 URBROJ: 2211/08-01-15-1 Zlatar Bistrica, 15.04.2015. godine               Temljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 39/13),Odluke Načelnika Klasa:945-01/15-01/1;...

Read More

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                 OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/2 URBROJ:2211/08-04/1-15-8   Zlatar Bistrica,16.04.2015. godine                                                                Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam  u radni...

Read More

Foto natječaj “Zlatarbistričko proljeće u slici”

Foto natječaj za najljepšu fotografiju “Zlatarbistričkog proljeća”   S ciljem promocije Zlatarbistričkog proljeća i poticanja aktivne komunikacije između posjetitelja i sudionika manifestacije, Općina Zlatar Bistrica organizira foto natječaj: “Zlatarbistričko proljeće u slici” Pozivaju se svi ljubitelji fotografije da se uključe u natječaj i kroz objektiv svog fotoaparata prikažu Zlatarbistričko proljeće. (ljudi, motivi, događaji,...

Read More

Javni natječaj za prijam u službu

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA            OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA:112-01/15-01/2 URBROJ:2211/08-04/1-15-5 Zlatar Bistrica, 03.04.2015. godine                                                  JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica , na radno mjesto  KOMUNALNO -TEHNIČKI  DJELATNIK   OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN...

Read More

Obavijest udrugama -korisnicima sredstava proračuna općine

U Narodnim novinama broj 31/15 od 18.03.2015.godina objavljen je novi Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, koji je stupio na snagu 26.03.2015.godine. Člankom 14. Pravilnika propisano je izvještavanje neprofitnih organizacija koja ostvaruju sredstava iz javnih izvora, što podrazumijeva i primitak sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Udruge primatelji sredstava iz Proračuna...

Read More

“Zlatarbistričko proljeće 2015″ -program

    09.04.              10,00    Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Zlatar, mjerenje tlaka i šećera, četvrtak                     dobrovoljno darivanje krvi – Ambulanta Zlatar Bistrica (do 18,00 sati)     11.04.              16,30   Utakmica : Rukometni klub Zlatar Bistrica – ŽRK Rugvica., Školska  sportska subota                        dvorana          ...

Read More

Pozivamo Vas: Komedija Kerekesh teatra : Ljubaf

Pozivamo Vas: Komedija Kerekesh teatra : Ljubaf

U sklopu Glumačkog festivala u Krapini, i ove godini u Zlatar Bistrici 19.travnja 2015. s početkom u 20,00 sati u Domu kulture  gostuje predstava LJUBAF -  najnovija komedija Ljubomira Kerekeša i novo osnovane umjetničke organizacije – Kerekesh teatar. Mentalna uskogrudnost, pametovanje oko ničega, obrana mentalnog hendikepa i ograničenost, jedino je oružje kojim se ovi ljudi bore za prevlast unutar životnih okolnosti. Najaktualniji...

Read More
content top