content top

POZIVAMO VAS : Koncert u organizaciji Društva Naša djeca Zlatar Bistrica

POZIVAMO VAS : Koncert u organizaciji Društva Naša djeca Zlatar Bistrica

Društvo NAŠA DJECA Zlatar Bistrica pod pokroviteljstvom Načelnika općine, organizira koncert „Kad se naše ruke slože 2015“ na prostoru kod dječjeg vrtića Zlatar Bistrica.   – u petak 04.rujna nastupaju Tamburaški sastav Prava ekipa i Lotus band uz hostese – u subotu 05.rujna nastupa AZ live band i DJ DRAZZ uz hostese – u nedjelju 06.rujna  zabavljati će vas  Klapa Purga, Kajde, Helena Hubak, Juraj Galina, Mystic,...

Read More

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                    OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA                   PRIJEMA U SLUŽBU   KLASA: 112-01/15-01/7 URBROJ:2211/08-15-04/1-9 Zlatar Bistrica,13.08.2015. godine                                                             Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu postupka...

Read More

Projekat “Go, Go, NGO”- lokalna samouprava u podršci organizacijama civilnog društva

  Općina Zlatar Bistrica se početkom mjeseca travnja uključila u provođenje projekta „Go, go, NGO“, financiranog preko programa „Erasmus +“, čija ključna aktivnost je dijalog mladih i donositelja odluka. Nositelj projekta je KUD  Belec, a tri glavne teme projekta su : – podrška jedinica lokalne samouprave udrugama civilnog društva – aktivnosti mladih ljudi i uključenje u društveni život zajednice – važnost...

Read More

OGLAS za prijem u službu

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ZLATAR BISTRICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-01/15-01/7 URBROJ:2211/08-04/1-15-3 Zlatar Bistrica,03.08.2015. godine   Na temelju članka 116. i 29.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08 i 61/11),odredbe članka 11. Pravilnika o unutranjem redu Jedinstvenog upravnog odjela...

Read More

Rekonstrukcija javne rasvjete 2015. godine

  Općina Zlatar Bistrica pristupila je izvođenju radova na rekonstrukciji i proširenju javne rasvjete u svrhu  veće elektroučinkovitosti, zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja i povećanja  komunalnog standarda građana općine. U  tu svrhu  će se zamijeniti 82  ekološki neprihvatljive svjetiljke sa živinim žaruljama od 125 W, novim ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima sa natrijevim žaruljama od 7o W....

Read More

Novi Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba

Dana 07.07.2015.godine  Načelnik općine donio je novi Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Zlatar Bistrica. Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave, odnosno 22.srpnja 2015.godine, a objavljen je na oglasnoj ploči općine i web stranici pod “Dokumenti – Pravilnik o financiranju javnih potreba” Share on...

Read More

Pozivamo Vas. 13. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije

  Share on...

Read More
content top