content top

DJEČJI VRTIĆ „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica vrši upis djece u Program predškole!

P O Z I V  Share on Facebook

Read More

Financiranje/sufinanciranje troškova školske kuhinje u šk.god.2016/2017.

KLASA: 551-06/16-01/26 URBROJ: 2211/08-04/3-16-1 Zlatar Bistrica, 14.09.2016.                 Na temelju članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 5/13), Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 11/14 i 26/15) i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine za 2016. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije...

Read More

Raspored odvoza glomaznog otpada

Klasa: 351-01/16-01/5 Ur.broj: 2211/08-04/7-16-3 Zlatar Bistrica: 14.09.2016.   Predmet: Obavijest o prikupljanju i odvozu glomaznog otpada   Općina Zlatar Bistrica u suradnji sa “Komunalcem” Konjščina prilazi organiziranom odvozu glomaznog otpada s područja općine Zlatar Bistrica. Otpad će se odvoziti u vremenu od 21. rujna do 26. rujna 2016. godine prema slijedećem   R A S P O R E D U 21. rujan      naselja...

Read More

Prijevoz učenika srednjih škola – informacija o stajalištima

    R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA     INFORMACIJA O  STAJALIŠTU  KOJE  SU  PRIJAVILI  PRIJEVOZNICI PRILIKOM  PRIJEVOZA UČENIKA  U ŠKOLSKOJ GODINI  2016/2017    Relacija  Zabok-Zlatar , prijevoznik DIV 4..d.o.o. Mjesto Stajalište Lovrečan Ispred kućnog broj: 32 ( bivša  trgovina)     Relacija   Zlatar Bistrica – Zabok –Oroslavje, prijevoznik DOMI-PRIJEVOZ...

Read More

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija

R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK   KLASA:604-02/16-01/2 URBROJ: 2211/08-16-01-2 Zlatar Bistrica, 01.09.2016. godine   Na temelju članka 3, 4 i 9 . Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih  škola i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj:15/10 i...

Read More

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

  Share on...

Read More

“Kad se naše ruke slože 2016”

“Kad se naše ruke slože 2016”

Društvo “Naša djeca” Zlatar Bistrica pod pokroviteljstvom Načelnika Općine Zlatar Bistrica organizira manifestaciju “Kad se naše ruke slože 2016.” dana  26.,27. i 28.kolovoza pod šatorom na prostoru ispred Dječjeg vrtića “Zlatni dani” Zlatar Bistrica. Program: Petak, 26.08.2016. 17:00-19:00 dječja radionica-izrada licitara -večernji program uz Tamburaški sastav Od Srca Do Srca Subota, 27.08.2016....

Read More
content top