content top

Poziv za prijavu na 2. sajam 100% domaće-100 % eko-100 % etno

  Poziv i prijava na 2. sajam  100% DOMAĆE – 100% EKO – 100% ETNO Zlatar Bistrica, 12. listopad 2014.  Dom kulture u Zlatar Bistrici od 10:00 – 18:00 h   Organizatori : Općina Zlatar Bistrica, Lokalna akcijska grupa LAG „Zeleni Bregi“   P  O  Z  I  V  Općina Zlatar Bistrica u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni Bregi“ organizira  2. sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane 100% DOMAĆE – 100% EKO -100% ETNO   koji će se...

Detaljnije

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba

R E P U B L I K A   H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA    OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK  KLASA: 402-08/14-01/33 URBROJ: 2211/08-01-14-1 Zlatar Bistrica,19.08.2014. godine           Temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12),Zakona o odgoju...

Detaljnije

12. natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije

POZIVNICA Share on Facebook

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica

  OBRAZAC ZAHTJEVA Share on...

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika

  OBRAZAC ZAHTJEVA Share on...

Detaljnije

12.međunarodno vozočašće Zlatar Bistrica-Marija Bistrica

  ŽUPANIJSKA UDRUGA UZGAJIVAČA KONJA «KRAPINA»   Krapina, 15. lipnja 2014.   H O D O G R A M     ZA   12. MEĐUNARODNO VOZOČAŠĆE Zlatar Bistrica – Marija Bistrica, 17. kolovoza 2014. godine.               Očekuje se, jer jednako je tako bilo i proteklih godina, sudjelovanje uzgajivača konja iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Italije i naravno i s područja cijele Hrvatske (Na ovu jedinstvenu manifestaciju u Hrvatskoj...

Detaljnije

Pozivamo Vas : koncert u sklopu ciklusa “Orgulje Heferer” u Kapeli sv.Lovre

Kapela sv. Lovre, Lovrečan Orgulje Antonius Römer, Graz (1762.). / Ferdinand Heferer, Zagreb, (1889.) 08.08.2014. u 19,30 Ulaz slobodan!   Nataša Antoniazzo, mezzosopran Višeslav Jaklin, orgulje Program: Georg Friedrich Händel (1685. – 1759.) Arioso Dank sei Dir, Herr iz Cantata con stromenti Ludwig van Beethoven (1770. – 1827.) Gott, deine Güte reicht so weit op. 49 br. 1 Wolfgang Amadeus Mozart (1756. – 1791.) Ave verum corpus KV 618...

Detaljnije
content top