content top

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica : DIMNJAČARSTVO VALJAK Stjepan Valjak mob. 091 190 91 94, 091 430 91 96 Share on...

Read More

Natječaj za upis djece u dječji vrtić

DJEČJI VRTIĆ  „ZLATNI DANI“          ZLATAR BISTRICA   Klasa:601-01/15-01/9 Urbroj:2211/08-380-15-1 Zlatar Bistrica,04.05.2015.g.     Na  temelju članka 2 i 7. Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (Klasa: 023-01/09-01/2, Urbroj:2211/08-380-09-06 i Klasa: 023-01/09-01/5, Urbroj: 2211/08-380-10-7), Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica   objavljuje   NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U...

Read More

Obavijest o prijevozu pokojnika

Novim Zakonom o pogrebničkim djelatnostima (Narodne novine broj 36/15) koji je stupio na snagu 07.travnja 2015.godine, prestalo je isključivo pravo koncesionara Pogrebne usluge, cvjećarnica i prozvodnja “Kurešić” vl.Vladimir Kurešić iz Marije Bistrice za prijevoz pokojnika na području Općine Zlatar Bistrica. Prijevoz pokojnika na području Općine Zlatar Bistrica može obavljati bilo koji  registrirani pogrebni prijevoznik po...

Read More

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30.travnja 2015.godine objaviti Javni poziv  fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Javni poziv objavljuje se temeljem Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. do 2020. kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 27.ožujka 2014.godine te izmjena Programa kojeg je Vlada donijela 26.ožujka 2015.godine. S ciljem informiranja...

Read More

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK                                                                                               KLASA: 945-01/15-01/1 URBROJ: 2211/08-01-15-1 Zlatar Bistrica, 15.04.2015. godine               Temljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 39/13),Odluke Načelnika Klasa:945-01/15-01/1;...

Read More

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                 OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/2 URBROJ:2211/08-04/1-15-8   Zlatar Bistrica,16.04.2015. godine                                                                Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam  u radni...

Read More

Foto natječaj “Zlatarbistričko proljeće u slici”

Foto natječaj za najljepšu fotografiju “Zlatarbistričkog proljeća”   S ciljem promocije Zlatarbistričkog proljeća i poticanja aktivne komunikacije između posjetitelja i sudionika manifestacije, Općina Zlatar Bistrica organizira foto natječaj: “Zlatarbistričko proljeće u slici” Pozivaju se svi ljubitelji fotografije da se uključe u natječaj i kroz objektiv svog fotoaparata prikažu Zlatarbistričko proljeće. (ljudi, motivi, događaji,...

Read More
content top