content top

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK...

Read More

Obavijest Načelnika općine

  Temeljem učestalih pitanja mještana o radovima  koji se trenutno odvijaju na zemljištu ispod rijeke Krapine u Zlatar Bistrici, obavještavam zainteresirane da su počeli radovi na brzoj cesti, čvor Zlatar Bistrica u smjeru Bedekovčine a također paralelno i iz smjera Bedekovčine prema Zlatar Bistrici.  Neizmjerno smo zadovoljni i sretni da smo konačno svjedoci ovog događaja čije uvođenje u posao i potpis ugovora su Hrvatske...

Read More

Javni poziv za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna

R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                NAČELNIK   KLASA: 402-08/17-01/1 URBROJ:2211/08-17-1 Zlatar Bistrica,13.01.2017.godine               Na temelju članka  55. Statuta Općine Zlatar Bistrica...

Read More

JAVNI POZIVI za financiranje programa udruga u 2017.

Općina Zlatar Bistrica objavljuje Javne pozive za financiranje programa udruga u socijalnoj skrbi, sportu, kulturi, razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša, sudjelovanje na manifestacijama te udruga čiji rad je vezan uz branitelje iz Domovinskog rata. Opširnije pod  DOKUMENTI/ Nadmetanja i natječaji

Read More

Obavijest o mrtvozorstvu

Obavještavaju se  mještani Općine Zlatar Bistrica da je temeljem Rješenja Županijske skupštine Krapinsko zagorske županije  došlo do promjene mrtvozornika koji obavljaju poslove mrtvozorstva na području Općine Zlatar Bistrica, sukladno odredbama Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Imenovane   mrtvozornike  možete  kontaktirati na sljedeće  brojeve: – dr.med. Snježana Klancir  mob: 091/5402 933...

Read More

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Lovrečanska 16, 49247 Zlatar – Bistrica     e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr                    tel: 049 461 031 KLASA: 112-01/16-01/53 URBROJ: 2211/08-380-16-3 Zlatar Bistrica, 04.01.2017. god   Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica Klasa:020-01/13-01/1;...

Read More

Strategija razvoja Općine Zlatar Bistrica – završno savjetovanje

Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i komentare dostaviti putem mail-a zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr STRATEGIJA razvoja 2015-2020 – ZAVRŠNO

Read More
content top