content top

Energetska obnova zgrade Općine Zlatar Bistrica

Energetska obnova zgrade Općine Zlatar Bistrica

Načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić potpisao je 13.10.2020.godine ugovor s predstavnikom izvođača radova i nadzornim inženjerima vezano za energetsku obnovu općinske zgrade u Zlatar Bistrici. Projekt je to za koji je Općina Zlatar Bistrica dobila bespovratna sredstva iz Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 1.280.030 kuna, a tu je 470 tisuća kuna koje je Općina dobila na...

Detaljnije

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U STAMBENO-POSLOVNOJ ZGRADI U LOVREČANSKOJ 14

Detaljnije

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zlatni dani” Zlatar Bistrica raspisuje natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja na određeno vrijeme. Više o uvjetima natječaja pod “Zlatar Bistrica” – “Dječji vrtić Zlatni dani”

Detaljnije

Financiranje/sufinanciranje školske kuhinje u šk.god.2020/2021.

Financiranje/sufinanciranje školske kuhinje u šk.god.2020/2021.

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 551-06/20-01/8 URBROJ: 2211/08-04/3-20-1 Zlatar Bistrica, 24.09.2020.godine     Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18), Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/14 i 26/15) te Odluke o izvršavanju Proračuna općine Zlatar Bistrica za...

Detaljnije

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Odluka o pokretanju postupka Poziv na dostavu ponuda Dokumentacija o nabavi prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora

Detaljnije

Općina Zlatar Bistrica i projekat WiFi4EU

    Projekt: WiFi4EU Korisnik projekta: Općina Zlatar Bistrica Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Općina Zlatar Bistrica prijavila se na četvrti poziv za dodjelu vaučera u sklopu europske inicijative WiFi4EU, te je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK) odnosno bespovratnih sredstava EU u...

Detaljnije

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Državnog Pedagoškog standarda pravo na besplatni prijevoz imaju učenici osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenima 3 i više km (1-4 razred) i naseljima udaljenim 5 i više km (5-8 razred) od škole. U novoj školskoj godini 2020/2021 broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na relaciji Lipovec-Veleškovec povećao se na 14.  S obzirom da je naselje Veleškovec udaljeno manje od...

Detaljnije

Financiranje engleskog jezika kao izvannastavne aktivnosti

Odlukom načelnika Općine Zlatar Bistrica o financiranju engleskog jezika počevši od školske godine 2010./2011. godine učenici osnovne škole Zlatar Bistrica uče engleski jezik od 1-3 razreda kao drugi strani jezik u potpunosti financiran od strane Općine Zlatar Bistrica. Upoznat s problemom održavanja nastave engleskog jezika u školskoj godini 2020/2021. od strane Ravnateljice Osnovne škole Zlatar Bistrica,  a koji se odnosi na povećanu...

Detaljnije

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Na inicijativu mještana naselja Veleškovec, Načelnik Općine Zlatar Bistrica je  u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorio postavu fiksnog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u sklopu Nacionalnog program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Do trenutka postave uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila sa nadležnom policijskom upravom dogovorena je pojačana kontrola brzine kretanja vozila na području naselja...

Detaljnije

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ZLATAR BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 604-01/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-2 Zlatar Bistrica, 14.09.2020.g.   Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni...

Detaljnije
content top