content top

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/4 URBROJ:2211/08-15-04/1-8 Zlatar Bistrica,08.06.2015. godine                                                                Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam  u radni odnos VIŠI...

Read More

Javni natječaj za prijam u službu

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA   KLASA: 112-01/15-01/4 URBROJ:2211/08-04/1-15-5 Zlatar Bistrica,25.05.2015. godine                                                                      JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU            u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica, na radno mjesto  VIŠI STRUČNI SURADNIK  ZA  KOMUNALNE POSLOVE...

Read More

Susret s književnicom Jelenom Hrvoj i promocija romana „Štorka“

U petak, 22. svibnja 2015. godine, u dvorani za sastanke na polukatu općinske zgrade, volonterke Čitaonice Zlatar Bistrica, uz pomoć udruge „Lijepa naša“ organizirale su 2. po redu susret s književnikom.  Ovaj put ugostili smo mladu književnicu Jelenu Hrvoj iz Poznanovca, koja je krajem prošle godine izdala svoj prvi roman, psihološki triler „Štorka“. U predstavljanu ove vrlo interesantne knjige, uz književnicu, sudjelovale su  i njezina...

Read More

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za dimnjačarske poslove

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica : DIMNJAČARSTVO VALJAK Stjepan Valjak mob. 091 190 91 94, 091 430 91 96 Share on...

Read More

Natječaj za upis djece u dječji vrtić

DJEČJI VRTIĆ  „ZLATNI DANI“          ZLATAR BISTRICA   Klasa:601-01/15-01/9 Urbroj:2211/08-380-15-1 Zlatar Bistrica,04.05.2015.g.     Na  temelju članka 2 i 7. Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić  „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica (Klasa: 023-01/09-01/2, Urbroj:2211/08-380-09-06 i Klasa: 023-01/09-01/5, Urbroj: 2211/08-380-10-7), Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica   objavljuje   NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U...

Read More

Obavijest o prijevozu pokojnika

Novim Zakonom o pogrebničkim djelatnostima (Narodne novine broj 36/15) koji je stupio na snagu 07.travnja 2015.godine, prestalo je isključivo pravo koncesionara Pogrebne usluge, cvjećarnica i prozvodnja “Kurešić” vl.Vladimir Kurešić iz Marije Bistrice za prijevoz pokojnika na području Općine Zlatar Bistrica. Prijevoz pokojnika na području Općine Zlatar Bistrica može obavljati bilo koji  registrirani pogrebni prijevoznik po...

Read More

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30.travnja 2015.godine objaviti Javni poziv  fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Javni poziv objavljuje se temeljem Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. do 2020. kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 27.ožujka 2014.godine te izmjena Programa kojeg je Vlada donijela 26.ožujka 2015.godine. S ciljem informiranja...

Read More
content top