content top

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor-objava biračima

OBJAVA BIRAČIMA Share on Facebook

Read More

JAVNI POZIV za prijem osobe na stručno osposobljavanje

KLASA: 118-01/15-01/6 URBROJ: 2211/08-04/2-15-2 Zlatar Bistrica, 05.10.2015.g.    Na  temelju  članka 8, 9 i 10.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), članka 11.Pravilnika o  unutarnjem  redu  Jedinstvenog upravnog  odjela Općine Zlatar Bistrica (Klasa: 023-01/15-01/2, Urbroj: 2211/08-01-15-1), te Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar...

Read More

Rekonstrukcija državne ceste D-29 kroz Zlatar Bistricu – 1.faza

Na zahtjev Načelnika općine u cilju poboljšanja sigurnosti i kvalitete prometovanja kroz Zlatar Bistricu, Hrvatske ceste pokrenule su postupak za rekonstrukciju   državne ceste  D-29  kroz Zlatar Bistricu – Ulica Vladimira Nazora. Nakon dugo očekivanja, radovi na rekonstrukciji započeli su 02.10.2015.godine, a vrijednost radova iznositi će oko 8 milijuna kuna. Rekonstrukcija  prometnice obuhvaća zamjenu instalacija u trupu kolnika,...

Read More

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

       REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                    NAČELNIK   KLASA: 602-02/15-01/2 URBROJ: 2211/08-15-01-3 Zlatar Bistrica, 23.09.2015. godine     Na temelju članka 3, 4 i 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 15/10 i ...

Read More

POZIVAMO VAS: 3.sajam “100 % domaće-100 % eko-100 % etno”

   Poziv i prijava na 3. sajam 100% DOMAĆE – 100% EKO – 100% ETNO Zlatar Bistrica, 25. listopad 2015. Sportska dvorana Osnovne škole Zlatar Bistrica, Ul.V.Nazora 10 od 10:00 – 18:00 h   Organizatori : Općina Zlatar Bistrica, Lokalna akcijska grupa LAG „Zeleni Bregi“   POZIV   Općina Zlatar Bistrica  u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni Bregi“ organizira 3.sajam domaćih proizvoda i zdrave hrane 100%  DOMAĆE – 100% EKO -100% ETNO...

Read More

POZIVAMO VAS : Koncert u organizaciji Društva Naša djeca Zlatar Bistrica

POZIVAMO VAS : Koncert u organizaciji Društva Naša djeca Zlatar Bistrica

Društvo NAŠA DJECA Zlatar Bistrica pod pokroviteljstvom Načelnika općine, organizira koncert „Kad se naše ruke slože 2015“ na prostoru kod dječjeg vrtića Zlatar Bistrica.   – u petak 04.rujna nastupaju Tamburaški sastav Prava ekipa i Lotus band uz hostese – u subotu 05.rujna nastupa AZ live band i DJ DRAZZ uz hostese – u nedjelju 06.rujna  zabavljati će vas  Klapa Purga, Kajde, Helena Hubak, Juraj Galina, Mystic,...

Read More

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

                    OPĆINA ZLATAR BISTRICA   POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA                   PRIJEMA U SLUŽBU   KLASA: 112-01/15-01/7 URBROJ:2211/08-15-04/1-9 Zlatar Bistrica,13.08.2015. godine                                                             Na temelju članka 20.Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu postupka...

Read More
content top