content top

Sufinanciranje prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

Na temelju članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/13 ), Načelnik općine Zlatar Bistrica, donio je dana 10.08.2017   ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA I NABAVE UDŽBENIKA ZA UČENIKE  SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI  2017./2018.   I. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova prijevoza i pravo na sufinanciranje nabave udžbenika za sve učenike srednjih škola...

Read More

Proveden postupak nabave udžbenika za osnovnu školu

Temeljem provedenog javnog poziva za dostavu ponuda za nabavku udžbenika za osnovnu školu,  Odlukom Načelnika je prihvaćena ponuda Narodnih novina d.d., te će se sa odabranim dobavljačem  zaključiti ugovor o nabavi udžbenika.  Nabavna vrijednost udžbenika, zajedno sa radnim materijalima,  iznosi  157.000,00 kn.  Isporuka udžbenika za sve polaznike Osnovne škole Zlatar Bistrica  će se obaviti tijekom...

Read More

Čestitka

Čestitka

Poštovani, hrvatski branitelji, obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi,   Poštovani mještani Krapinsko-zagorske županije,   Povodom  5. kolovoza i 22. obljetnice Operacije „Oluja“  prisjećamo se vremena provedenog u Domovinskom ratu i žrtve  koju  smo podnijeli ali smo i  neizmjerno sretni i ponosni što smo bili zajedno u vremenima kada se stvarala hrvatska država...

Read More

Zagorski vodovod d.o.o.- obavijest

  Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracije Zabok i Zlatar Bistrica 

Read More

Poziv za dostavu ponude za nabavku udžbenika

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 602-02/17-01/3 URBROJ: 2211/08-04/1-17-7 Zlatar Bistrica,10.07.2017 godine                    P  O  Z  I  V      ...

Read More

Ponovna intervencija radi stanja D24 kroz Veleškovec i Lipovec

Usljed neizdrživog stanja kolnika državne ceste D 24 , posebno na dionici kroz naselja Veleškovec i Lipovec, ponovno je danas  intervenirano kod Uprave Hrvatskih cesta. Iz Uprave je dobiveno obećanje da će se danas tijekom dana izaći na teren radi pregleda stanja, te naložiti pojačano polijevanje kako bi se smanjila količina prašine. Također je dobivena informacija da će Hrvatske ceste početkom sljedećeg tjedna raspisati natječaj za...

Read More

O b a v i j e s t

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom...

Read More
content top