content top

Zagorski vodovod d.o.o.- obavijest

  Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracije Zabok i Zlatar Bistrica 

Read More

Zlatarbistričke mažoretkinje uspješno završile sezonu

Zlatarbistričke mažoretkinje uspješno završile sezonu

Proteklog vikenda Zlatarbistričke mažoretkinje odradile su svoje posljednje nastupe prije završetka sezone. U petak, 7.7.2017., seniorke su nastupile u Konjščini na Retro partyju u organizaciji Društva“Naša djeca“ Konjščina. U nedjelju, 9.7.2017., djevojke su imale dva nastupa. Najprije su u prijepodnevnim satima najmlađe članice Zlatarbistričkih mažoretkinja zajedno s juniorkama nastupile na III.susretu mažoretkinja u Mariji Bistrici, a...

Read More

Poziv za dostavu ponude za nabavku udžbenika

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 602-02/17-01/3 URBROJ: 2211/08-04/1-17-7 Zlatar Bistrica,10.07.2017 godine                    P  O  Z  I  V      ...

Read More

Ponovna intervencija radi stanja D24 kroz Veleškovec i Lipovec

Usljed neizdrživog stanja kolnika državne ceste D 24 , posebno na dionici kroz naselja Veleškovec i Lipovec, ponovno je danas  intervenirano kod Uprave Hrvatskih cesta. Iz Uprave je dobiveno obećanje da će se danas tijekom dana izaći na teren radi pregleda stanja, te naložiti pojačano polijevanje kako bi se smanjila količina prašine. Također je dobivena informacija da će Hrvatske ceste početkom sljedećeg tjedna raspisati natječaj za...

Read More

O b a v i j e s t

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom...

Read More
content top