KLASA: 604-02/17-01/4 URBROJ: 2211/08-17-2 Zlatar Bistrica, 09.11.2017.g.               Na temelju  odredbe  članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13) i članka 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik ...

Read More