content top

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom – javna rasprava

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA   KLASA: 351-01/17-01/9 Urbroj: 2211/08-18-19 Zlatar Bistrica, 07.02.2018. godine                 Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne novine broj: 94/13,73/17), objavljujemo  ...

Read More

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Javni poziv za financiranje programa udruga iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica u 2018.godini, a u području socijalne skrbi, kulture, organizacije manifestacija, razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša, sporta, te očuvanja digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, prihološkog i socijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, otvoren je do 09.ožujka 2018.godine.   Tekst natječaja, zajedno sa uputama...

Read More
content top