content top

Uskrska čestitka

Uskrska čestitka

Sretan i blagoslovljen Uskrs svima žele djeca i djelatnici Dječjeg vrtića “Zlatni dani”!       ...

Detaljnije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 100-01/18-01/1 URBROJ: 2211/08-04/1-18-4 Zlatar Bistrica, 26.ožujka 2018.godine   Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11 i 04/18.),...

Detaljnije

Obilježen Svjetski dan oralnog zdravlja u Dječjem vrtiću

Obilježen Svjetski dan oralnog zdravlja u Dječjem vrtiću

Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja 20.03. u Dječjem vrtiću “Zlatni dani” provele su se aktivnosti na temu Zdravi zubi od malih nogu kroz pričanje priče “Gric i Grec”, ilustraciju priče, likovnim aktivnostima na temu Zdrava prehrana – zdravi zubi… a 22.03.2018. održana je radionica u suradnji s Domom zdravlja KZŽ. Medicinske sestre Dragica Čehulić i Marija Soltić ispričale su djeci priču...

Detaljnije

Uskrsna čestitka

Uskrsna čestitka

Sretan i blagoslovljen Uskrs  svim mještanima Krapinsko-zagorske županije,  da ga provedu u miru i  veselju sa svojim najbližima, šireći mir, toleranciju i uzajamno poštovanje, želi Načelnik općine,  Zamjenik načelnika i Općinsko vijeće Općine Zlatar Bistrica    

Detaljnije

Izviješće Načelnika općine o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2017.godine

           OPĆINA ZLATAR BISTRICA                     NAČELNIK   KLASA: 021-01/18-01/1 URBROJ: 2211/08-01-18-1 Zlatar Bistrica, 15.03.2018     PREDMET: Izvješće Načelnika općine o radu za  razdoblje  od  01.01. do 31.12.2017.   godine    Sukladno...

Detaljnije
content top