content top

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

      R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA ZLATAR BISTRICA                       NAČELNIK    KLASA: 061-01/18-01/2 URBROJ:2211/08-18-1 Zlatar Bistrica,10.svibnja 2018. godine...

Read More

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

    R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 100-01/18-01/1 URBROJ: 2211/08-04/1-18-9 Zlatar Bistrica, 10.svibnja 2018.godine   Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11 i...

Read More
content top