content top

Za učenike srednjih škola : sufinanciranje prijevoza i nabave udžbenika

       REPUBLIKA HRVATSKA   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                     NAČELNIK   KLASA: 602-03/18-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-18-1 Zlatar Bistrica, 04.09.2018.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18),) i  Odluke o izvršavanju...

Detaljnije

Odluka o sufinanciranju/financiranju školske kuhinje

           REPUBLIKA HRVATSKA     KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA        OPĆINA ZLATAR BISTRICA                          NAČELNIK   KLASA: 551-06/18-01/16 URBROJ: 2211/08-04/3-18-1 Zlatar Bistrica, 04.09.2018.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine...

Detaljnije
content top