Hrvatske vode obavještavaju da su dana 04.rujna 2019.godine započeli radove na tehničkom čišćenju korita rijeke Krapine, prema programu radova na branjenom području 12 – Području malog sliva Krapina-Sutla. Radovi se izvode na dionici nizvodno i uzvodno od mosta na državnoj cesti D 29 (Marija Bistrica-Zlatar Bistrica) km 42 + 093 – 42 + 593 ;  L = 500 m km 42 + 886 – 42 + 436 ; L = 550 m...

Detaljnije