content top

Sufinanciranje prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

KLASA: 602-03/19-01/1 URBROJ: 2211/08-04/3-19-1 Zlatar Bistrica, 09.09.2019.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18) i Odluke o izvršavanju Proračuna općine Zlatar Bistrica za 2019.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  51/18),   Načelnik općine donosi slijedeću   O   D   L  ...

Detaljnije

Sufinanciranje/financiranje troškova školske kuhinje

KLASA: 551-06/19-01/14 URBROJ: 2211/08-04/3-19-1 Zlatar Bistrica, 09.09.2018.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18), Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/14 i 26/15) te Odluke o izvršavanju Proračuna općine Zlatar Bistrica za 2019.godinu  (Službeni glasnik...

Detaljnije
content top