Temeljem postignutog dogovora između Načelnika općine i predstavnika Hrvatskih cesta, nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika u proteklom periodu izvedeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje na državnoj cesti D24 u Grančarskoj ulici, na dijelu gdje je prilikom većih oborina dolazilo do plavljenja dvorišta i kuća mještana te prometnica.    Na istom sastanku dogovorena je gradnja novog ugibališta za javni prijevoz...

Detaljnije