R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 

KLASA: 351-01/17-01/9

Urbroj: 2211/08-18-19

Zlatar Bistrica, 07.02.2018. godine

 

 

            Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne novine broj: 94/13,73/17), objavljujemo

 

JAVNU  RASPRAVU

o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom

Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2018-2023.godine

 

  1. Objavljuje se Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Zlatar Bistrica, izrađen od strane ECO CONSULTING d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

 

  1. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 09.ožujka 2018. godine.

 

  1. Javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom vršiti će se u razdoblju od   veljače  do 09.ožujka 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Općine Zlatar Bistrica od 08:00 do 14:00 sati, a Prijedlog Plana gospodarenja otpadom  se može pogledati i na web stranici Općine.

 

  1. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom mogu se dati putem obrasca na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida ili slanjem popunjenog obrasca na adresu elektroničke pošte zlatar-bistrica@zlatar-bistrrica.hr.   Obrazac je  dostupan i na web stranici Općine.

 

  1. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

                                  

 PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

 

Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

 

 

       

                                                          

 

Comments are closed.