content top

Početak radova na rekonstrukciji krovišta doma kulture u zlatar bistrici

Početak radova na rekonstrukciji krovišta doma kulture u zlatar bistrici

Dana 24.07.2018. započeli su radovi na rekonstrukciji krovišta Doma kulture u Zlatar Bistrici. Projekt rekonstrukcije sufinanciran je sredstvima odobrenim od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske Ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva, u provođenju Programa kulturnog razvitka za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00kn, dok preostali iznos financira Općina Zlatar Bistrica iz vlastitih sredstava.

Read More

Radovi na reciklažnom dvorištu

Radovi na reciklažnom dvorištu

S danom 12.06.2018. godine započeli su radovi izgradnje našeg reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinanciran je sredstvima Europske unije u iznosu do 1.712.168,49 kn, dok preostali iznos financira Općina Zlatar Bistrica iz vlastitih sredstava.

Read More

Promidžba i vidljivost

Poštovani, Općina Zlatar Bistrica sukladno odluci Načelnika Općine KLASA: 351-01/14-01/12, URBROJ: 2211/08-01-18-192, od 20.07.2018. godine pokrenula je postupak jednostavne nabave robe i usluga za provedbu postupka promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica koji se provodi kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim...

Read More

OBAVIJEST O BESPLATNOM PRIJEVOZU UČENIKA SA PODRUČJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

Obavještavamo roditelje i djecu polaznike srednjih škola, koji imaju prebivalište isključivo na području Općine Zlatar Bistrica da je Načelnik Općine donio Odluku o sufinanciranju javnog prijevoza za svu djecu na području Općine Zlatar Bistrica. Sufinancirat će se onaj dio koji bi otpadao na roditelje, uključujući željeznički i cestovni prijevoz s ugovorenim prijevoznicima, počevši od 01.09.2013. godine, što podrazumijeva da je prijevoz za...

Read More

N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju općinske zgrade u Zlatar Bistrici

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK   KLASA: 372-03/12-01/9 URBROJ: 2211/08-12-11 Zlatar Bistrica,19.12.2012. godine   Temeljem, odredbi Zakona  o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11) , članka 4. Odluke o davanju u zakup  i kupoprodaju poslovnog prostora  u vlasništvu  Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske...

Read More
content top