content top

Pozivamo Vas: Adventske radionice za djecu

...

Read More

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA                 NAČELNIK   KLASA: 372-03/18-01/3 URBROJ: 2211/08-18-1 Zlatar Bistrica, 23.11.2018.g.     Temeljem, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11), članka 4. Odluke o davanju...

Read More

Izgradnja Ulice hrvatskih branitelja – uvođenje u posao izvođača radova

Dana 23. 11.2018. godine Načelnik općine g.Žarko Miholić održao je uvođenje u posao s odabranim izvođačem radova i stručnim nadzorom, tvrtkama Colas Hrvatska d.d. i JAM-ING d.o.o. za radove na izgradnji Ulice hrvatskih branitelja u Zlatar Bistrici. Projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja sufinancirati će Europska Unija bespovratnim sredstvima putem Mjere 7., Operacije 7.2.2. putem koje je Općini Zlatar Bistrica odobreno ...

Read More

Informativne radionice o korištenju reciklažnog dvorišta

...

Read More

Međunarodni dan dječjih prava obilježen u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“

Međunarodni dan dječjih prava obilježen u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“

Konvencija UN-a o pravima djeteta, donesena je 20. studenog 1989. godine. Kroz sve ove godine medijski su praćena prava djece, nastoji se osigurati bolja i kvalitetnija zaštita djece, dječji glas je donekle dobio svoju jačinu. Preporuka Amnesty International-a, kako se djeci mogu objasniti njihova prava, glasi: „Tvoja prava su ono što smiješ raditi i ono što ljudi koji su odgovorni za tebe moraju napraviti da budeš sretan/na, zdrav/a i...

Read More
content top