content top

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

      R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA ZLATAR BISTRICA                       NAČELNIK    KLASA: 061-01/18-01/2 URBROJ:2211/08-18-1 Zlatar Bistrica,10.svibnja 2018. godine...

Read More

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

    R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 100-01/18-01/1 URBROJ: 2211/08-04/1-18-9 Zlatar Bistrica, 10.svibnja 2018.godine   Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11 i...

Read More

Pozivamo Vas: radionica povodom Majčinog dana

Udruga žena Zagorska škrinjica pod pokroviteljstvom Načelnika Općine Zlatar Bistrica povodom obilježavanja Majčinog dana  i Međunarodnog dana obitelji  poziva djecu od 5 do 15 godina na radionicu  pod nazivom „Majka-moja zaštitnica“ gdje će se izrađivati  cvijeće od krep-papira za majke. Radionica će se održati u subotu 12.05.2018. godine od 10-12 sati u vjeronaučnoj dvorani  Župne crkve sv.Ivana Krstitelja. Sav...

Read More

Darivanje novorođene djece

U petak 27.04.2018.godine u Uredu načelnika općine upriličeno je darivanje novorođene djece. Jednokratna pomoć za novorođenče dodijeljena je za sedmero mališana, a Načelnik općine g.Žarko Miholić osvrnuo se na  projekte  koji su u tijeku a odnose se baš na najmlađe članove zajednice. Tako je u realizaciji projekat dogradnje dječjeg vrtića “Zlatni dani” za još jednu vrtićku grupu, a u izradi je i dokumentacija za...

Read More

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

        R E P U B L I K A    H R V A T S K A       KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA             OPĆINA ZLATAR BISTRICA  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  OGLASA   KLASA: 100-01/18-0/1 URBROJ:2211/08-04/1-18-8 Zlatar Bistrica, 24.travnja 2018. godine...

Read More

Pozivamo Vas: Crazy show Eldorado

...

Read More
content top