PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ZLATAR BISTRICA

Odluka da nije potrebno  provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ZLATAR BISTRICA nacrt, radna verzija