V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA – ODLUKA

 

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

– građevna područja k.o.Lovrečan

– građevno područje k.o.Veleškovec jug

-građevno područje k.o.Veleškovec sjever

 PLANSKE MJERE ZAŠTITE

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH OGRANIČENJA

KOPNENA STANIŠTA

KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

VODNO GOSPODARSTVO

OTPADNE VODE I ODLAGANJE OTPADA

VODOOPSKRBA

ENERGETSKI SUSTAVI

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

PROMET

PROSTORI ZA RAZVOJ