EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Komunalna infrastruktura – Nerazvrstane ceste

2. Komunalna infrastruktura – Javna parkirališta

3. Komunalna infrastruktura – Javne zelene površine

4. Komunalna infrastruktura – Građevine i uređaji javne namjene

5. Komunalna infrastruktura – Javna rasvjeta

6. Komunalna infrastruktura – Groblje

____________________________________________________________

CJENIK USLUGA NA MJESNOM  GROBLJU LOVREČAN

 

____________________________________________________________

IZMJENA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2017.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2016.

 

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM

 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE