ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE JAVNE NAMJENE

– ZGRADA OPĆINE ZLATAR BISTRICA

 

Dana 08.03.2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade javne namjene – Zgrade općine Zlatar Bistrica između Ministarstva graditeljstva  i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Zlatar Bistrica.

Ugovorom je utvrđen iznos prihvatljivih troškova koji iznosi 2.031.079,97 kuna, od čega Europska unija dodjeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.235.947,51 kn.

 

INVESTITOR: Općina Zlatar Bistrica,

                          Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

                           Tel: 049/461-073

                            e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%): 60,52%

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove,
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,
 • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,
 • zamjena vanjske stolarije,
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 08.03.2019. do 07.03.2021.

 

Važne Internet stranice za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Kontakt osobe za više informacija:

Pročelnik JUO: Josip Ozimec

Viša stručna suradnica za pravne i upravne poslove u Uredu Načelnika: Tihana Benčić

Tel: 049/461-073

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr