POZIV NA 5. SJEDNICU 23.01.2018.godine

Prijedlog POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA– JAVNO SAVJETOVANJE

 

 

POZIV NA 4. SJEDNICU  05.12.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

3.PRORAČUN 2018 PROJEKCIJE 2019 i 2020

4.Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini

5.Program održavanja komunlane infrastrukture

6.Program javnih potreba u športu

7.Program javnih potreba u kulturi

8.program potreba u socijalnoj skrbi

9.Program -stanovi

10.Program sredstva legalizacije

12.Odluka o izvršavanju proračuna

13.Plan upravljanja imovinom 2018

14.Analiza

15.Plan

16.Komunalni poslovi – A

17.Komunalni poslovi -B

18.Komunalni poslovi-C

19. Komunalni poslovi-D

20.Komunalni poslovi-rasvjeta

21.Komunalni poslovi-kameni materijal

22.Odluka o pravu građenja

 

______________________________________________________________


POZIV NA 3. SJEDNICU
 04.10.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

2.Zaključak izviješće Načelnika

3.Ostvarenje 01.01. do 30.06.2017

4.Ostvarenje Plana razvojnih programa Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 01.01.do 30.06.2017

5.I. izmjena proračuna za 2017 godinu i projekcije za 2018 i 2019 godinu

6.I.Izmjene Plana razvojnih programa 2017-19

7.Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture

8.Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

9.Izmjene programa javnih potreba u kulturi

10.Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi OZB

11.Izmjena Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu

12.Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2017. godinu

13.Odluka o kreditnom zaduživanju

14.Zaključak o utvrđivanju strateškog značaja

15.V ID PPUO ZLATAR BISTRICA- odluka o izradi 01

16.Odluka zimska služba

17.Odluka o proglašenju dijelova čestica javnim dobrom

18.Odluka o lokalnim porezima Općine Zlatar Bistrica

19.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje

20.Odluka o određivanju pravnih osoba

21.Suglasnost reciklažno dvorište

_______________________________________________________________

 

POZIV NA 2. SJEDNICU 07.07.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

Odluka o verifikaciji mandata

Pravilnik o javnoj nabavi

Odluka o pravu građenja 

 

_______________________________________________________________

POZIV NA 17.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 16.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 15.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 14. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 13. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 12. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK