_______________________________________________________________

 

POZIV NA 2. SJEDNICU 07.07.2017.godine

SKRAĆENI ZAPISNIK

Usvojeni akti:

Odluka o verifikaciji mandata

Pravilnik o javnoj nabavi

Odluka o pravu građenja 

 

_______________________________________________________________

POZIV NA 17.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 16.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 15.SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 14. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 13. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK

POZIV NA 12. SJEDNICU

SKRAĆENI ZAPISNIK