Načelnik podijelio slikovnice u Dječjem vrtiću u sklopu projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta

Dana 11.01.2019. godine Načelnik općine Zlatar Bistrica, g. Žarko Miholić u našem Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ družio se sa najmlađim mještanima naše Općine te je podijelio 100 slikovnica na temu recikliranja koje će upotpuniti učenje o odvajanju otpada i recikliranju koje se već odavno nalazi kao redovita tema učenja od najmlađih dana.

Uz slikovnice ravnateljica Vrtića preuzela je i 200 letaka i brošura koji će biti dostupni roditeljima i posjetiteljima dječjeg vrtića.

Sav materijal, letke, brošure i slikovnice izrađeni su u sklopu provedbe projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Zlatar Bistrici, a koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Comments are closed.