REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

      OPĆINA ZLATAR BISTRICA

                      NAČELNIK

KLASA: 604-02/19-01/2

URBROJ: 2211/08-01-19-2

Zlatar Bistrica, 28.01.2019.g.

 

 

            Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 7. i 7.a  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i 10/17), Načelnik općine donosi slijedeći

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o  raspisivanju natječaja za dodjelu sportske stipendije

I.

            Raspisuje se natječaj za dodjelu 2 stipendije pojedincu sportašu koji  postiže vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

II.

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji  imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a koji imaju postignute vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu, najmanje na nivou Republike Hrvatske.

 

 III.

            Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– potvrdu o prebivalištu učenika/studenta

– potvrdu o prebivalištu za  roditelje/staratelje  učenika/studenta

– potvrdu škole/fakulteta o upisu u redovni program

– potvrdu-dokaz o postignutim sportskim rezultatima.

 

            Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  sa 12.02.2019. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

            Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

 

IV.

      Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NAČELNIK:  Žarko Miholić

           

Obrazac Zahtjeva za dodjelu sportske stipendije

 

Prije popunjavanja prijavnice molimo Vas da u nastavku pročitate informacije koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i na Vaša prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka. Molimo da priloženi obrazac isprintate, potpišete i priložite uz Zahtjev za dodjelu stipendije.

Obavijest o obradi osobnih podataka

 

 

Comments are closed.