Temeljem postignutog dogovora između Načelnika općine i predstavnika Hrvatskih cesta, nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika u proteklom periodu izvedeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje na državnoj cesti D24 u Grančarskoj ulici, na dijelu gdje je prilikom većih oborina dolazilo do plavljenja dvorišta i kuća mještana te prometnica.   

Na istom sastanku dogovorena je gradnja novog ugibališta za javni prijevoz na početku Grančarske ulice (most potoka Bukovec) u smjeru Konjščine, koje je trenutno u završnoj fazi, čijom izgradnjom će se povećati sigurnost kako pješaka tako i cestovnog prometa. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o.

Također se vezano uz odvodnju u Grančarskoj ulici Općina obratila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kako bi se pronašlo rješenje vezano uz propust ispod željezničke pruge, koje predstavlja usko grlo sustava odvodnje. Nedavno je došao odgovor Ministarstva da će u što kraćem roku odnosno čim vremenske prilike dopuste izvesti radove na povećanju svijetlog otvora propusta, kako bi se omogućio veći i brži protok vode.

 

 

 

 

Comments are closed.