Na temelju točke VIII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1) od 19. ožujka 2020. te Upute Ministarstvo uprave za provedbu navedene Odluke u javnim tijelima

 

obavještavamo sve mještane Općine Zlatar Bistrica i ostale stranke da u cilju preventivnih mjera s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja virusa i zaštite zdravlja ljudi

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica radi prema redovnom radnom vremenu, ali  NE RADI SA STRANKAMA. Pozivamo i apeliramo na sve mještane i stranke da ne dolaze osobno u prostore općine, a komunicirati mogu putem telefona  461 073  i  mail-a  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr u redovno radno vrijeme.

 

U iznimnim situacijama (npr. smrtni slučaj) stranke se mogu primiti u prostore, a putem prethodne telefonske najave.