Odluka o izmjeni odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj  od  01.04.2020.

_______________________________________________________________________________________________________

Stanje na području Općine u odnosu na prethodne obavijesti nije bitno promijenjeno.

S poštovanjem,

01.04.2020.

#OSTANITE DOMA

Rukovoditelj Stožera civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica

Načelnik, Žarko Miholić

_________________________________________________________________________________________________________

 

OBAVIJEST O PROPUSNICAMA

Obavještavamo mještane općine Zlatar Bistrica da se zahtjevi za izdavanje propusnice mogu podnijeti putem elektroničke pošte na e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr   ili ga se može osobno donijeti u pisanom obliku u Općinu Zlatar Bistrica na II. kat i ostaviti na stolu predviđenom za predaju pošte. U pravilu se hitni zahtjevi obrađuju i izdaju u istom danu, a propusnice se mogu podići od ponedjeljka do subote u Općini Zlatar Bistrica na II. katu na stolu predviđenom za preuzimanje pošte  od 7:00-17:00 sati. Također, prema zahtjevu podnositelja propusnica se može poslati i na e-mail adresu podnositelja zahtjeva te nema potrebe za preuzimanjem iste u fizičkom obliku.

ZAHTJEV ZA PROPUSNICU

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

UPUTA o primjeni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

S obzirom na upit Ministarstva poljoprivrede u vezi s obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova te s tim u vezi prodajom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sjeme, presadnice, sadnice) i rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu daje se tumačenje Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

U smislu Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, pojam „poljoprivredne ljekarne“ iz točke III. stavka 2., podtočke f)  podrazumijeva  i vrtne centre i rasadnike koji prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Sukladno tome, vrtni centri i rasadnici koju prodaju poljoprivredni reprodukcijski materijal te prodavaonice rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu mogu raditi uz obvezu poštivanja Odluke o radnom vremenu trgovina ( Narodne novine br. 35/2020) te mjera socijalnog distanciranja i svih mjera koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Napominjemo da se propusnice za vlasnike OPG-a izdaju sukladno objavljenim uputama:

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.
 
Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom. 

Zahtjev za propusnicu ispunjava samo nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH koji je donio Stožer civilne zaštite RH dana 23. ožujka 2020. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.
 
Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice

Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.
 
Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede u Krapinsko – zagorskoj županiji na kontakte:

049/371-914

091/4882-736

darko.antonina@mps.hr

 

Svi ostali, koji nisu vlasnici OPG-a, a obavljaju poljoprivredne djelatnosti iz gore navedenog za vlastite potrebe, propusnice izdaje Stožer civilne zaštite općine Zlatar Bistrica, prema uputama za podnošenje zahtjeva za izdavanje propusnice.

 

Napominjemo da je putem Gradskog društva Crvenog križa sa sjedištem u Zlatar Bistrici, svim starijim, nemoćnim i potrebitim mještanima, putem volontera Crvenog križa osigurana mogućnost dostave potrebnih namirnica i drugih potrepština. Crveni križ i njegovi volonteri u cjelodnevnoj su funkciji i svi koji su u potrebi mogu se javiti na kontakte 049/461505  i 099/4615051 , svaki dan od 07:00 do 19:00 sati.

 

Dana 31.03.2020.

 

Stožer civilne zaštite

Općine Zlatar Bistrica

Rukovoditelj stožera, Načelnik Žarko Miholić

 

___________________________________________________________________________________________________________

PROPUSNICE

ODLUKA o zabrani napuštanja prebivališta  i stalnog boravka u RH od 23.03.2020.

Obavještavamo mještane Općine Zlatar Bistrica da je za izdavanje propusnica u svrhu navedenu pod točkom II. e – odnosno iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, nadležan Stožer Civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica.  Zahtjeve sa izdavanje propusnica sa obrazloženjem možete poslati na mail  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili u pismenom obliku  dostaviti na Općinu Zlatar Bistrica na prostor predviđen za odlaganje pošte. Dodatne informacije dostupne i na tel: 049/461-073. Zahtjevi trebaju sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja, OIB, svrhu putovanja i adresu odredišta, datum odlaska i povratka, uz obavezno naveden kontakt broj telefona te napomenu želi li dostavu propusnice putem elektroničke pošte.

Svi koji imaju mogućnost dostave zahtjeva elektroničkim putem, molimo da dostave elektroničkim putem samostalno napisano sa svim bitnim podacima, a moguće i na elektronički ispunjenom obrascu: ZAHTJEV ZA PROPUSNICU

Rukovoditelj Stožera civilne zaštite,

Načelnik, Žarko Miholić

_________________________________________________________________________________________________

Stožer civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica

Dana, 27.03.2020. godine

Operativne snage Stožera civilne zaštite u suradnji sa pripadnicima policijske postaje preko vikenda vršiti će pojačani nadzor nad provedbom mjera iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve s ciljem sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, a posebno se odnosi na kontrolu:

– radnog vremena trgovina,

– rada tržnica i svih objekata u sustavu tržnica,

– ograničavanja zadržavanja na ulicama, nogostupima i drugim javnim mjestima,

– mjere zabrane održavanja javnih događaja i okupljanja vise od 5 osoba na jednom mjestu,

– kršenja mjere Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj,

– kršenja mjere o samoizolaciji.

 

Stanje na području Općine u odnosu na prethodne obavijesti nije bitno promijenjeno.

S poštovanjem,

 

#OSTANI DOMA

Rukovoditelj Stožera civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica

Načelnik, Žarko Miholić

__________________________________________________________________________________________________

 

Odluka – vozači u međunarodnom transportu

Uputa stožera – dostava plina

__________________________________________________________________________________________________

UPUTA o načinu primjene Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine br. 32/2020)

 S obzirom na neprihvatljiva okupljanja na pojedinim benzinskim postajama koja predstavljaju rizik za prijenos bolesti COVID-19, mnogobrojne upite i različita tumačenja u vezi s trgovačkom djelatnošću na benzinskim postajama, a uzimajući u obzir i svrhu zbog koje je predmetna Odluka donesena, daje se uputa:

 • za vrijeme proglašene epidemije koronavirusom COVID-19, ostali proizvodi koji se prodaju na benzinskim postajama mogu se prodavati samo osobama koje kupuju gorivo i plin, a cijelo vrijeme način rada benzinskih postaja mora biti organiziran na način da se strogo poštuju sve mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Rukovoditelj Stožera civilne zaštite Zlatar Bistrica

Načelnik, Žarko Miholić

________________________________________________________________________________________________

Obavijest Ministarstva poljoprivrede vezano za propusnice za poljoprivredne proizvođače:

 Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. 

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.
 
Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom. 

Zahtjev za propusnicu ispunjava samo nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH koji je donio Stožer civilne zaštite RH dana 23. ožujka 2020. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.
 
Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.
 
Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede u Krapinsko – zagorskoj županiji na kontakte:

049/371-914

091/4882-736

darko.antonina@mps.hr

________________________________________________________________________________________________

Dana 25.03.2020. godine stupila je na snagu Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa kojom se uvode izvanredne međugradske autobusne linije za prijevoz zdravstvenog osoblja i policijskih službenika.

U cilju smanjenja dnevnih migracija upućuju se svi mještani koji su tražili propusnicu za prijevoz člana obitelji, zdravstvenog osoblja na posao i s posla, da prema potrebi zatraže nove propusnice do mjesta najbližeg autobusnog polazišta.

Rukovoditelj Stožera civilne zaštite Zlatar Bistrica

Načelnik, Žarko Miholić

Odluka o izvanrednom međugradskom prometu

BRDOVEC-ZAPREŠIĆ-ČRNOMEREC

KARLOVAC – ZAGREB I SAMOBOR ZAGREB

KUTINA- DUBEC

PETRINJA – GL.KOLODVOR

STUPIČKE TOPLICE – ZAGREB I KRAPINA – ZAGREB

Vrbovec – Dubec

Zelina – Dubec

______________________________________________________________________________________________________

Načelnik općine Žarko Miholić, održao je 7. telefonsku  sjednicu Stožera civilne zaštite i upoznao članove sa aktualnom situacijom, poduzetim mjerama i aktivnostima. Upoznao je članove Stožera o otvaranju elektroničke pošte (e-maila) i telefonske linije za osobe u samoizolaciji putem koje mogu zatražiti dostavu lijekova i prehrambenih  artikala na kućnu adresu, a dostavu će obavljati operativne snage civilne zaštite.

Konstatira se:  naložene mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite RH potrebno je podići na višu razinu, povećati odgovornost mještana u pridržavanju postojećih naloženih mjera i u tu svrhu pojačat će se kontrola provođenja tih mjera na području Općine Zlatar Bistrica dodatnim angažiranjem operativnih snaga civilne zaštite koje su trenutno u funkciji, u suradnji sa MUP-om.

Na dan 25.03.2020. godine

Na području Općine nisu evidentirane osobe sa potvrđenim koronavirusom.

Rukovoditelj Stožera

Načelnik, Žarko Miholić

_________________________________________________________________________________________________________

UPUTE  KOJE SE ODNOSE ISKLJUČIVO NA OSOBE KOJE SE NALAZE U SAMOIZOLACIJI

 

Sukladno uputi Stožera civilne zaštite, starija i jednočlana domaćinstva koja su u samoizolaciji, a koje nemaju simptome bolesti i koje nemaju drugog načina za dostavu potrepština (od strane rodbine, susjeda ili prijatelja) a u potrebi su da im se dostave namirnice, higijenske potrepštine ili lijekovi, slobodni su kontaktirati Općinu Zlatar Bistrica na telefon

049/461-073 od ponedjeljka do petka od 07:00 -15:00 sati ili

svoju potrebu opisati i dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr  

uz obavezno navođenje kontakta radi povratne informacije o načinu realizacije zatražene potrebe

 

Podaci o korisnicima su stroga tajna i neće biti dostupni javnosti.

 

Osobe koje dostavljaju neophodne potrepštine osobama u kućnoj karanteni (samoizolaciji) moraju imati kao sredstva osobne zaštite:

Kiruršku masku,

Jednokratne zaštitne rukavice,

tekući dezinficijens (najbolje 70% etanol)

OSOBA KOJA JE U POTREBI DOSTAVE: na kućnom pragu, na kvaki ili stoliću ispred ulaznih vrata s vanjske strane, u vrećici ostaviti novac i popis namirnica/higijenskih potrepština/lijekova

DOSTAVLJAČ: će telefonskim putem najaviti svoj dolazak, na kućnom pragu uz obaveznu primjenu kirurške maske i rukavica preuzeti popis potrepština i novac, izvršiti dezinfekciju rukavica na rukama te se uputiti u nabavu. Izvršit će nabavu, kupljene potrepštine, ostatak novca i račun ostaviti na kućnom pragu, kvaki ili stoliću ispred vrata i ponovno izvršiti dezinfekciju.

Dostavljač u ni u kojem slučaju ne ulazi u prostor niti u izravnom bliskom kontaktu ne komunicira sa osobom u potrebi dostave.

 

__________________________________________________________________________________________

Stožer civilne zaštite općine Zlatar Bistrica nakon održane 6. sjednice i dalje upućuje mještane općine na striktno poštivanje svih naloga i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

Kontrolu provođenja naloženih mjera kontrolirat će se na način naveden u Odluci od 21.03.2020. godine.

Informacije o početku rada dječjeg vrtića i osnovne škole i dalje ostaju nepromijenjene i u skladu s naloženim mjerama, a odluke o početku rada i daljnjem postupanju su  isključivo u nadležnosti Nacionalnog stožera civilne zaštite RH. 

Informacije vezane uz dječji vrtić mogu se dobiti od ravnatelja dječjeg vrtića putem poznatih kontakata 049/461031.

Upućujemo sve one koji su u potrebi pomoći da se obrate u Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, sa sjedištem u Zlatar Bistrici svaki dan od 7:00 -19:00 sati, na kontakte:

049/461505 

099/4615051 

Sve informacije redovito se ažuriraju i na Facbook stranici Crvenog križa i na radio Zlataru koji redovito objavljuje radno vrijeme i dostupnost.

 

Drugih posebnih uputa za mještane općine Zlatar Bistrica za sada nema. 

 

Kontakti Stožera civilne zaštite općine Zlatar Bistrica: 

049/461073

zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr 

Van radnog vremena: 099/8011434

Rukovoditelj stožera CZ ZB

Načelnik: Žarko Miholić

_____________________________________________________________________________________

Uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz toke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

_____________________________________________________________________________________

Rad benzinskih postaja – uputa od 23.03.2020.

Nastavno da Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i ostalim uslužnim djelatnostima te održavanja sportskih i kulturnih događanja ( od 19. ožujka 2020.), i Odluke o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), koje su donesene od Stožera CZ RH, dostavljamo vam pojašnjenje istih.

Naime, na radno vrijeme benzinskih postaja NE ODNOSI se Odluka o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), te iste mogu raditi kao i do sada, shodno uobičajenom radnom vremenu.

Na rad ugostiteljskih objekata koji rade u sklopu benzinskih postaja primjenjuje se Odluka o zabrani rada ( od 19. ožujka 2020.), te je istima ZABRANJEN RAD.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE RH

____________________________________________________________________________________

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza

_____________________________________________________________________________________

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe

______________________________________________________________________________________

ODLUKA o zabrani napuštanja prebivališta  i stalnog boravka u RH od 23.03.2020.

Obavještavamo mještane Općine Zlatar Bistrica da je za izdavanje propusnica u svrhu navedenu pod točkom II. e – odnosno iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, nadležan Stožer Civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica.  Zahtjeve sa izdavanje propusnica sa obrazloženjem možete poslati na mail  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr ili u pismenom obliku  dostaviti na Općinu Zlatar Bistrica na prostor predviđen za odlaganje pošte. Dodatne informacije dostupne i na tel: 049/461-073. Zahtjevi trebaju sadržavati ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja, OIB, svrhu putovanja i adresu odredišta, datum odlaska i povratka, uz obavezno naveden kontakt broj telefona te napomenu želi li dostavu propusnice putem elektroničke pošte.

Svi koji imaju mogućnost dostave zahtjeva elektroničkim putem, molimo da dostave elektroničkim putem samostalno napisano sa svim bitnim podacima, a moguće i na elektronički ispunjenom obrascu: ZAHTJEV ZA PROPUSNICU

Rukovoditelj stožera CZ ZB Žarko Miholić

_______________________________________________________________________________________

Obavijest Stožera CZ   Općine Zlatar Bistrica od 21.03.2020.

Dječji vrtić “Zlatni dani” i dalje neće raditi sukladno mjerama Stožera civilne zaštite.

Molimo mještane da i dalje poštivanju naložene mjere od strane Stožera CZ. Razumijemo uznemirenost zbog potresa ali molimo striktno poštivati naložene mjere kretanja i osobnog kontakta.

 

Nastavno na odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  u kojoj se definira kretanje i zadržavanje na ulicama i drugim javnim površinama te odluke Stožera CZ  Općine Zlatar Bistrica od 21.03.2020., obavještavamo  mještane da će na području Općine Zlatar Bistrica pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva i HGSS-a  Zlatar Bistrica kontrolirati provođenje propisanih mjera samozaštite i upozoravati mještane, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijestiti  Policijsku postaju.

Rukovoditelj stožera CZ ZB Žarko Miholić

______________________________________________________________________________________

Odluka o zabrani rada tržnica od 22.03.2020.

_______________________________________________________________________________________

ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINA od  21.03.2020.

______________________________________________________________________________________

Odluka – o ograničenju zadržavanja na ulicama i javnim mjestima_od 21.03.2020. 

________________________________________________________________________________________

Odluka linijski obalni pomorski promet od 21.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Odluka o zabrani javnog prometa od 21.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Odluka – sklapanje braka od 20.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Odluka – održavanje sprovoda od 20.03.2020.  

________________________________________________________________________________________

Odluka – dječja igrališta od 20.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

PRIORITETNA OBAVIJEST KS MIZ BR. 7. od 20.03.2020. o zaštiti zdravstv.djelatnika prilikom prijevoza

_________________________________________________________________________________________

Smjernice za mrtvozornike od  20.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

Prioritetna obavijest o prijevozu pacijenata od  19.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

Provođenje Odluka Stožera  CZ  RH,  19.03.2020.

 

U glavi VI. Odluke Stožera CZ o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti I održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19.ožujka 2020., stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu I nadzor provođenja mjera iz predmetne odluke, kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Vezano za isto, stožeri civilne zaštite (županijski, gradski i općinski) dužni su osigurati kontakt telefon i /ili e-mail za građane,  na koje će građani moći upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima u njihovoj sredini te iste na adekvatan način prezentirati putem lokalnih medija ili drugog načina obavješćivanja.

Također stožeri civilne zaštite, u iznimnim slučajevima,  imaju mogućnost procjene o dozvoli rada određenih usluga na svom području nadležnosti, uz ključni uvjet izbjegavanja socijalnog kontakta (primjerice kroz mogućnost dostave svojih usluga na krajnju adresu).

Za provođenje ovih postupanja odgovorni su načelnici stožera CZ županija, gradova i općina!

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MJEŠTANI OPĆINE ZLATAR BISTRICA mogu svoja pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima u njihovoj sredini uputiti na mail  zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

ili telefon  461 073  radnim danom od  7,00 do  15,00, a u ostalo vrijeme na broj   099 8011  434

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S ciljem  daljnjeg provođenja  Vladinih mjera za suzbijanje širenja novog koronavirusa te dodatne zaštite stanovništva molimo sljedeće:

           Osigurati mogućnost plaćanja računa fizičkim i pravnim osobama elektroničkim putem, gdje god je to moguće, čime bi se znatno smanjila ili potpuno uklonila potreba osobnog dolaska na šaltere ili u urede.

–          Sva dječja igrališta ograditi i zatvoriti, čime bi se onemogućio  međusobni bliski kontakt djece na igralištu, a vezano za preporuke o nužnom razmaku između dvije osobe. 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

________________________________________________________________________________________

Odluka – mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina od 19.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Odluka – privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza RH od 19.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Aktiviranje stožera civilne zaštite Općine Zlatar Bistrica od 18.03.2020.

________________________________________________________________________________________

Odluka o potrebi ograničenja rada i mjera ponašanja na području KZŽ od 17.03.2020.  – ODLUKA UPUĆENA NA SUGLASNOST STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

_________________________________________________________________________________________

Aktiviranje  županijskih stožera Civilne zaštite od 17.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

ODLUKA NAČELNIKA o mjerama na području Općine Zlatar Bistrica od 16.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

ODLUKA Stožera CZ vezano na  javna okupljanja od  10.03.2020.

_________________________________________________________________________________________

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19

Plakat-pranje ruku

 

Informacija o poduzetim mjerama na području Krapinsko-zagorske županije od 28.02.2020.

__________________________________________________________________

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Nakon potvrđenog prvog oboljenja od novog koronavirusa (COVID-19) koji je u Hrvatsku prenesen iz Italije, provođenjem epidemioloških mjera i testiranja potvrđeno je drugo oboljenje koronavirusom u Republici Hrvatskoj. Radi se o osobi koja je bila u bliskom kontaktu s prvooboljelim. Obje oboljele osobe nalaze se u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

 

Danas je održan i sastanak Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske s načelnicima županijskih stožera civilne zaštite i pročelnicima područnih ureda civilne zaštite MUP-a RH.

 

Na sastanku je zaključeno slijedeće:

 

 1. Svi županijski Stožeri civilne zaštite organiziraju se prema modelu koji je za ovaj izvanredni javno-zdravstveni događaj s međunarodnim karakterom primijenio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.
 2. Date su upute za organizaciju i načine stavljanja u funkciju karantenskog smještaja po županijama, u slučaju potrebe.
 3. Komuniciranje svih mjera i aktivnosti županijskih stožera treba biti usklađeno sa Stožerom civilne zaštite RH.
 4. Vezano za održavanje većih javnih okupljanja, u ovom trenutku procjenjuje se da ne postoji potreba za generalnom zabranom. Međutim, s obzirom na mogućnost promjene epidemiološke situacije, mjesto i sudionike, svaki događaj treba posebno razmotriti na županijskoj i/ili nacionalnoj razini.
 5. Liječnici epidemiolozi obvezatno sudjeluju u radu županijskih stožera civilne zaštite.
 6. Svi županijski stožeri moraju se upoznati s naputkom ministra zdravstva o postupanju zdravstvenih ustanova  u Republici Hrvatskoj s ciljem zaštite bolesnika zbog epidemije sezonske gripe, kao i novih slučajeva koronavirusa.

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izdalo je preporuke za putovanje kojima se građane poziva na oprez i detaljnije informiranje prije puta u inozemstvo: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/

Hrvatskim državljanima preporučuje se pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

Svi građani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u Kini, Hong-Kongu, Japanu, Južnoj Koreji, Singapuru, Iranu i Italiji (pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont) unazad 14 dana ne trebaju se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine.

Osobe koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim državama, a ne kašlju, nemaju povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, trebaju se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu čiji broj mogu dobiti preko županijskih centara 112.

Osobe koje kašlju i imaju povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, a boravile su unutar 14 dana u gore navedenim državama, imaju obvezu javiti se nadležnom liječniku-epidemiologu radi daljnjih uputa.   

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo  svakoga dana u 15 sati na svojim mrežnim stranicama objavljuju najnovija saznanja o novom koronavirusu: https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

Upite vezane uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske možete slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr   

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere, s naglaskom na analize potreba i planiranje aktivnosti u narednom razdoblju.

 

U Zagrebu, 26. veljače 2020.

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

______________________________________________________________________________

 

 

 1. KARANTENE – Izolacija zdravih

 

A: Kućna karantena

           

 • Osigurati edukativni materijal o samoj bolesti i o važnosti karantene
 • Pristup vodi, struji, grijanje/hlađenje, osiguran prostor za otpad
 • Osnovne potrepštine (hrana, sredstva za osobnu higijenu, mogućnost pranja nečistog rublja)
 • Osigurati dovoljnu količinu lijekova (ukoliko se radi o kroničnom bolesniku)
 • Pristup telefonu (kako bi osoba bila dostupna medicinskom osoblju i dr.)
 • Pristup medicinskom osoblju
 • Pristup hrani
 • Osigurati toplomjer, sredstva za skidanje temperature, brojeve telefona na koje će se javljati svakodnevno zdravstveno stanje osobe u karanteni
 • Osigurati psihološku podršku osobi u karanteni

 

B: Karantena u jedinici u zajednici

 

Za sve one za koje se ne može osigurati kućna karantena (npr. putnici) ili za one čiji smještaj ne zadovoljava uvjete za kućnu karantenu potrebno je osigurati organiziranu karantenu u jedinici u zajednici.

 

 • Odvojene sobe i kupaonice za svakog kontakta
 • Osigurati dostavu hrane i svih drugih potrepština
 • Osigurati osoblje za praćenje zdravstvenog stanja kontakata, dnevno mjerenje temperature i praćenje respiratornih simptoma
 • Osigurati transport za osobe koje razviju simptome
 • Osigurati telefon i druge načine na koje ih se može kontaktirati (od strane zdravstvenog osoblja, kako bi svakodnevno javili zdravstveno stanje, za komunikaciju s obitelji)
 • Osigurati odlaganje otpada (nema posebnih mjera za odlaganje otpada kontakata u karanteni, sve dok osoba nema nikakvih simptoma bolesti)

 

 1. IZOLACIJA – Izolacija bolesnih

 

A: Kućna izolacija

 

– za sve POTVRĐENE ili VJEROJATNE slučajeve čije medicinsko stanje NE ZAHTIJEVA BOLNIČKO LIJEČENJE

 

Minimalni kriteriji za kućnu izolaciju:

 

 • Infrastruktura
  1. Valjani telefon
  2. Struja
  3. Grijanje
  4. Pitka voda
  5. Kupaonica s valjanim umivaonikom
  6. Sustav kanalizacije (može i septička jama)

 

 • Smještaj za oboljelog
  1. Osigurati odvojenu sobu za oboljelog
  2. Osigurati jednostavan pristup u kupaonicu, a ukoliko u kući postoji više funkcionalnih kupaonica, osigurati jednu kupaonicu samo za oboljelog

 

 • Skrb za oboljelog
  1. Osigurati osobu koja će skrbiti o oboljelom, koja NEMA kroničnih bolesti i nije u visokom riziku od obolijevanja
  2. Osigurati pripremu hrane
  3. Osigurati pranje rublja
  4. Osigurati sredstva za higijenu te osobnu zaštitu: maske, maramice, sredstva za osobnu higijenu

 

 

B: Izolacijska jedinica u zajednici

 

Za sve osobe koje ne mogu biti izolirane kod kuće ili u bolničkoj izolaciji, treba osigurati izolacijsku jedinicu u zajednici. Kao izolacijska jedinica u zajednici mogu poslužiti zdravstvene ustanove, škole, starački domovi, studentski domovi, hoteli, a ukoliko je potrebno moguće je napraviti i privremene smještaje poput kampova, kontejner naselja i sl.

 

 • Osnovni uvjeti za izolacijsku jedinicu u zajednici
  1. Da ispunjava sve kriterije javne ustanove
  2. Valjani telefon
  3. Struja
  4. Sustav grijanja, hlađenja i ventilacije
  5. Pitka voda
  6. Kupaonica s valjanim umivaonikom
  7. Sustav kanalizacije i za smještaj otpada
  8. Sobe za smještaj oboljelih

 

 

 • Ventilacijske jedinice
  1. Osigurati sobe sa zasebnim sustavom ventilacije (soba iz koje zrak ne cirkulira u druge dijelove ustanove)
  2. Ukoliko gore navedeno nije moguće osigurati, potrebno je osigurati ventilaciju koja neće recirkulirati iz soba osoba u karanteni, a protok zraka će se osigurati iz soba osoblja jednosmjerno prema sobama osoba u izolaciji

 

 • Pristupni putevi
  1. Osigurati da izolacijska jedinica bude u blizini bolnice
  2. Osigurati parkiralište
  3. Osigurati jednostavan pristup za dostavu hrane, medicinskih i ostalih pripravaka
  4. Osigurati pristup za invalide

 

 • Posebne jedinice
  1. Prostor za administraciju
  2. Prostor za medicinsko osoblje
  3. Prostor za otpad i nečisto rublje
  4. Prostor za pranje nečistog rublja (bilo na lokaciji ili izvan nje)
  5. Prostor za pripremu hrane (bilo na lokaciji ili izvan nje)

 

 

Dodatak:

 

Kao prioritet pri odabiru IZOLACIJSKE JEDINICE U ZAJEDNICI, naglasak je na sljedećim karakteristikama:

 

 • Odvojene sobe za oboljele ili prostor u kojem se oboljeli mogu izolirati
 • Sobe sa zasebnim ventilacijskim sustavom, bez cirkulacije zraka u druge dijelove ustanove
 • S kontrolom pristupa kako u samu jedinicu tako i u svaku zasebnu sobu
 • Dostupnost pitke vode, kupaonice s tuševima
 • Prostor za pregled oboljelih, liječenje i praćenje
 • S kapacitetom za osiguranje osnovnih potreba oboljelih
 • .obe i hodnici koji su prilagođeni dezinfekciji
 • S prostorom za osoblje
 • . prostorom za odlaganje infektivnog otpada
 • S prostorom za prikupljanje nečiste posteljine i rublja
 • S jednostavnim pristupom za oboljele i svu potrebnu dostavu

 

Dodatne karakteristike:

 

 • Prostor za osoblje
 • Odgovarajuća ventilacija
 • Mogućnost primjene odgovarajućih mjera suzbijanja infekcije
 • Dostupnost servisima za hranu i druge potrepštine
 • Mogućnost osiguranja okoline koja će poticati socijalno i psihičko blagostanje oboljelih
 • Osigurati kontrolu pristupa i ulaza
 • Mogućnost osiguranja medicinske skrbi, uključno i hitne procedure
 • Mogućnost praćenja zdravstvenog stanja osoblja