Obilazak gradilišta državne ceste D 24

S obzirom da se bliži rok dovršetka radova na rekonstrukciji dijela  državne ceste D 24,  Načelnik Općine Žarko Miholić sa predstavnikom Hrvatskih cesta, nadzornim inženjerom i predstavnicima izvođača radova obišao je gradilište na dionici od semafora na raskrižju sa državnom cestom D29, u pravcu Konjščine do granice Općine.

Obilazak gradilišta poslužio je za detektiranje eventualnih problema i nedostataka kod gradnje kolnih pristupa objektima i domaćinstvima uz cestu, kojom prilikom su i  zabilježene primjedbe mještana.

Također su definirani spojevi  nerazvrstanih cesta kojima upravlja Općina na državnu cestu. Sa izvođačem radova i investitorom  usuglašeno je otklanjanje svih uočenih nedostataka, sa zahtjevom da  isti budu riješeni  do kraja roka za dovršetak radova.

 

 

 

Comments are closed.