16.11.2019. god. zbog poplave je bila zatvorena cesta Zlatar Bistrica – Konjščina, a zbog velikih količina oborina voda je ulazila u kuće naših mještana. Brzom intervencijom od strane DVD-a Zlatar Bistrica te  Načelnika Općine Zlatar Bistrice koji je na licu mjesta naložio žurni prekop rubnika i nogostupa državne ceste, napravljen je ispust vode s prometnice i poplavljenih dvorišta te je cesta ubrzo očišćena  i puštena u promet. 

Napominjemo da je prilikom rekonstrukcije prometnice ukazivano nekoliko puta investitoru na mogućnost takvog problema u tom području kod jačih kiša. Zbog alarmantne situacije uslijed većih oborina i česte pojave poplava u Grančarskoj ulici nakon rekonstrukcije prometnice koju su provele Hrvatske ceste, Načelnik općine zbog zaštite sigurnosti i imovine mještana općine te zbog sigurnosti prometa održao je hitni sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. o pronalaženju adekvatnog rješenja oborinske odvodnje u tom području.

Dogovoreno je da će Hrvatske ceste  u najkraćem roku izvršiti radove na prometnici kojima će se riješiti nastali problem odvodnje. Početak radova očekujemo ovih dana.

Na istom sastanku dogovorena je gradnja novog ugibališta za autobuse na početku Grančarske ulice u smjeru Konjščine, a na zemljištu u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica. Postojeće planirano stajalište koje je bilo označeno na kolniku državne ceste ukloniti će se, a izgradnjom ugibališta će se još povećati sigurnost kako pješaka tako i cestovnog prometa. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o.

 

Comments are closed.