Općina partner u projektu ZAŽELI – Programu zapošljavanja žena

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ZAŽELI” -Programa zapošljavanja žena financiranog iz Europskog socijalnog fonda,  za provođenje projekta MIPOS – Mi pomažemo starijima,   dodijeljena su sredstva u iznosu od 9,351.191,10 kn.

Nositelj projekta je Grad Zabok, a partneri su jedinice lokalne samouprave, udruge Crvenog križa, Centri za socijalnu skrb i zainteresirane udruge.

Općina Zlatar Bistrica uključila se kao jedan od partnera, te je 22.02.2018.godine u galeriji Grada Zaboka, Načelnik općine g.Žarko Miholić potpisao Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta.

Projektom se zapošljava 55 žena koje će pružati usluge pomoći u kući za 313 korisnika s područja općina-partnera u programu. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći  na stranici /http://www.mipos.zabok.hr

 

LETAK PROJEKTA

 

Comments are closed.