content top

Poziv za dostavu ponude za nabavku udžbenika

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 602-02/17-01/3 URBROJ: 2211/08-04/1-17-7 Zlatar Bistrica,10.07.2017 godine                    P  O  Z  I  V      ...

Read More

Ponovna intervencija radi stanja D24 kroz Veleškovec i Lipovec

Usljed neizdrživog stanja kolnika državne ceste D 24 , posebno na dionici kroz naselja Veleškovec i Lipovec, ponovno je danas  intervenirano kod Uprave Hrvatskih cesta. Iz Uprave je dobiveno obećanje da će se danas tijekom dana izaći na teren radi pregleda stanja, te naložiti pojačano polijevanje kako bi se smanjila količina prašine. Također je dobivena informacija da će Hrvatske ceste početkom sljedećeg tjedna raspisati natječaj za...

Read More

O b a v i j e s t

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom...

Read More

Financiranje i sufinanciranje udžbenika

Od školske godine 2017/2018 Općina Zlatar Bistrica je u dogovoru sa Osnovnom školom Zlatar Bistrica osigurala besplatne udžbenike i radni materijal za sve polaznike Osnovne škole Zlatar Bistrica.  Detaljne informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica. Za  učenike srednjih škola nije moguće je nabaviti knjige s obzirom na raznovrsnost usmjerenja i pohađanje različitih škola. Pravo na sufinanciranje...

Read More

Dječji vrtić “Zlatni dani” – bodovna lista za upis djece

...

Read More

Porez na nekretnine – obavijest i poziv na dostavu podataka

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su...

Read More

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  Dana 19.lipnja 2017. godine  u Općini Zlatar Bistrica održana je  konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Zlatar Bistrica. Konstituirajućoj sjednici  prisustvovala je  gđa. Ivanka Stanković, voditeljica Službe  za opću upravu u Krapinsko zagorskoj županiji koja je  ujedno i otvorila i vodila u početnom dijelu, gđa.Mirjana Valjavec ispred Ureda državne  uprave u Krapinsko zagorskoj...

Read More
content top