content top

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

Načelnik općine g.Žarko Miholić sklopio je s Općinom Bedekovčinom kao nositeljem, te općinama Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje, Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Time se pristupa izradi projektne dokumentacije u svrhu javljanja na natječaj za...

Read More

Općina partner u projektu ZAŽELI – Programu zapošljavanja žena

Općina partner u projektu ZAŽELI – Programu zapošljavanja žena

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ZAŽELI” -Programa zapošljavanja žena financiranog iz Europskog socijalnog fonda,  za provođenje projekta MIPOS – Mi pomažemo starijima,   dodijeljena su sredstva u iznosu od 9,351.191,10 kn. Nositelj projekta je Grad Zabok, a partneri su jedinice lokalne samouprave, udruge Crvenog križa, Centri za socijalnu skrb i zainteresirane udruge. Općina Zlatar Bistrica...

Read More

Odobrena bespovratna sredstva za ulaganja u nerazvrstane ceste

Temeljem natječaja Ministarstva poljoprivrede  u sklopu  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Mjere 7  “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom područjima, Podmjere 7.2, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“,  dana 08.02.2018. godine Načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić potpisao je  Ugovor o financiranju  izgradnje nerazvrstane ceste – Ulice...

Read More

Javni poziv za stručno osposobljavanje

  DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“ Lovrečanska 16, 49 247 Zlatar – Bistrica e – mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr                    tel: 049 461 031   KLASA: 118-01/18-01/13 URBROJ: 2211/08-380-18-3 Zlatar Bistrica, 15.02.2018. god...

Read More

Karneval, fašnik, maškare, poklade u Zlatar Bistrici 2018.

Karneval, fašnik, maškare, poklade u Zlatar Bistrici 2018.

  Eko udruga Lijepa naša pod pokroviteljstvom načelnika općine Zlatar Bistrica  organizirala je u nedjelju 11. veljače 2018. god. drugi po redu fašnik u Zlatar Bistrici. Želja nam je da to preraste u tradiciju. Prije dvije godine organizirali smo prikaz starog zagorskog vjenčanja, a ove godine smo prikazali „DRUGO VJENČANJE“ jer prvo naravno nije uspjelo, a ovaj put SMO to napravili kak spada! Kod matičara!!! Zamisao je bila da...

Read More

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom – javna rasprava

  R E P U B L I K A    H R V A T S K A KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA      OPĆINA ZLATAR BISTRICA   KLASA: 351-01/17-01/9 Urbroj: 2211/08-18-19 Zlatar Bistrica, 07.02.2018. godine                 Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne novine broj: 94/13,73/17), objavljujemo  ...

Read More

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

Javni poziv za financiranje programa udruga iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica u 2018.godini, a u području socijalne skrbi, kulture, organizacije manifestacija, razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša, sporta, te očuvanja digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, prihološkog i socijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, otvoren je do 09.ožujka 2018.godine.   Tekst natječaja, zajedno sa uputama...

Read More
content top