Dana 02.01.2019. godine, Načelnik općine Zlatar Bistrica potpisao je ugovor o nabavi radova za dogradnju dječjeg vrtića Zlatni dani u Zlatar Bistrici s Tisa gradnjom d.o.o. iz Zlatar Bistrice, odabranim izvođačem radova u provedenom otvorenom postupku javne nabave.

Vrijednost ugovora izvođenja radova je ukupno 2.752.022,54 kuna, a rok završetka radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i to po odredbi ”ključ u ruke” Zakona o obveznim odnosima.

U projektu dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića zaključen je i ugovor o nabavi opreme za dječji vrtić s tvrtkom Astreja Plus d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 154.205,00 kuna.

Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Zlatni dani Zlatar Bistrica financira se bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu do 2.518.903,68 kn kroz Mjeru 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Podmjeru 7.4. ”Ulaganje i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine.

Dogradnjom i opremanjem našeg dječjeg vrtića proširuju se smještajni kapaciteti i kvaliteta opremljenosti vrtića te će naši najmlađi dobiti smještaj i uslugu kakvu zaslužuju.

 

Comments are closed.