OPĆINA ZLATAR BISTRICA

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

KLASA:100-01/18-01/1

URBROJ:2211/08-04/1-18-16

Zlatar Bistrica,  25.svibnja 2018. godine     

 

 

            Na temelju članka 20. Zakona o službenicima  i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11 i 04/18), vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, a temeljem Upute Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/310; Urbroj:515-03-01-01/2-18-1 od 06.ožujka 2018.godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo na poslovima  vezanim uz upravljanje projektima financiranim  iz fondova ili programa Europske unije u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO NA

POSLOVIMA VEZANIM UZ UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ

FONDOVA ILI PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

 

            Dana 29. svibnja 2018. godine ( utorak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Zlatar Bistrica na radno mjesto: Višeg stručnog suradnika za urbanizam i graditeljstvo na poslovima  vezanim uz upravljanje projektima financiranim  iz fondova ili programa Europske unije -1 izvršitelj, na određeno vrijeme, a temeljem  objavljenog Oglasa  na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. svibnja 2018. godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane objavljenim oglasom, pozvani su putem mail-a na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  u Općinu Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica , II.kat, dana 29. svibnja 2018. godine (utorak) u 8,50 sati kako bi, nakon provjere identiteta, testiranje započelo u 9,00 sati.

 

Kandidat je dužan, kada pristupi testiranju  predočiti odgovarajuću ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat  ukoliko ne  može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri.

Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će se da je  povukao prijavu na  objavljeni oglas.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje  kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, kao i opis poslova i podaci o plaći  objavljeni su u Oglasu  na web stranici Općine Zlatar Bistrica www.zlatar-bistrica.hr

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Općine Zlatar Bistrica www.zlatar-bistrica.hr i na Oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica.

                                                                      

                                                                                               POVJERENSTVO

 

Comments are closed.