Poštovani,
Općina Zlatar Bistrica sukladno odluci Načelnika Općine KLASA: 351-01/14-01/12, URBROJ: 2211/08-01-18-192, od 20.07.2018. godine pokrenula je postupak jednostavne nabave robe i usluga
za provedbu postupka promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Zlatar Bistrica koji se provodi kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.

Tekst poziva, odnosno dokumentaciju o nabavi s troškovnikom i popratnim obrascima možete preuzeti u rubrici JAVNA NABAVA.”

Comments are closed.