Dana 04.06.2018. godine Načelnik općine sklopio je ugovor o izvođenju radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica s odabranim ponuditeljem MB TRANSGRADNJA d.o.o. iz Krapine te s nadzornim inženjerom JAM-ING d.o.o. iz Zlatara. Početak izvođenja radova i gradnja reciklažnog dvorišta napokon kreće!

 

Općina Zlatar Bistrica provela je postupak jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i opremanjem reciklažnog dvorišta.

 

Dana 11.05.2018. godine donesena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude tvrtke MB Transgradnja d.o.o. iz Krapine. Odluka o odabiru ponude objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

23.04.2018. godine u 13:00 sati održano je javno otvaranje ponuda u postupku javne nabave radova te će se pristupiti pregledu i ocjeni zaprimljenih ponuda.

 

27.03.2018. godine objavljen je poziv za nadmetanje u postupku javne nabave za izvođača radova u projektu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Rok za dostavu ponuda je do 23.04.2018. godine do 13:00 sati kada će se održati javno otvaranje u prostorijama naručitelja.

 

13.03.2018. godine pristupa se postupku javne nabave radova i opreme za reciklažno dvorište te se u tu svrhu izrađuje dokumentacija o nabavi. Nacrt dokumentacije o nabavi s popratnim dokumentima nalazi se u rubrici JAVNA NABAVA te se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljuje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

Dana 16.01.2018. godine Načelnik općine Žarko Miholić je s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020 čime se pristupa realizaciji projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Zlatar Bistrica. Vrijednost Projekta procjenjuje se na 2.054.508,38 kuna od čega Europska unija sufinancira u iznosu od 85% prihvatljivih troškova, što iznosi 1.712.168,49 kn.