Temeljem projekta kojeg je naručila i financirala Općina Zlatar Bistrica,  a u suradnji sa Župom Sv.Ivana Krstitelja kao nosiocem projekta, počela je rekonstrukcija poda Kapele sv. Lovre u Lovrečanu.

Radove temeljem prijave na javni natječaj financira Ministarstvo kulture sa bespovratnim  sredstvima od 200.000,00 kn, a pod stalnim nadzorom su Ministarstva i Konzervatorskog zavoda.

Prilikom izvođenja radova ispod prostora glavnog oltara pronađen je ulaz sa stepeništem u prostoriju većih dimenzija – grobnicu sa posmrtnim ostacima sahranjenih osoba. S obzirom na neočekivani nalazak grobnice, očekuje se produžetak roka za dovršetak projekta.  Daljnji tijek obnove kao i zaštita grobnice u nadležnosti su Konzervatorskog zavoda.

 

   

 

Comments are closed.