OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 Povjerenstvo za  stipendije

 

KLASA: 604-01/19-01/1

URBROJ: 2211/08-04/3-19-11

Zlatar Bistrica, 09.12.2019.

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  broj 25/16 i 10/17), Povjerenstvo za stipendije utvrđuje slijedeću

 

REDOSLJEDNU RANG -LISTU  za dodjelu učeničkih stipendija

 

      1. Nick Ocvirek                      30 bodova

      2. Tihana Čarap                     25 bodova

      3. Patrik Kurešić                    15 bodova

      4. Daniel Cimić                      15 bodova

_____________________________________________________

  1. Fabijan Krivak – ne ostvaruje pravo prema članku 6. i 15. Pravilnika o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

_____________________________________________________

 

  1. Dino Ocvirek   –  stipendija za nadarene učenike

 

                                                                             Predsjednik Povjerenstva:   Stjepan Uroić, v.r.

 

RANG LISTA – Učenici

Comments are closed.