content top

Pješačka staza u Zagorskoj ulici

Pješačka staza u Zagorskoj ulici

U dijelu Zagorske ulice obavlja se izgradnja  pješačke staze (nogostupa) koji povezuje postoječe nogostupe. Dužina nove trase bit če oko 30 metara, a sa istočne strane biti če izveden potporni zid. U isto vrijeme zbog sigurnosti korisnika nogostupa biti če izrađena i postavljena metalna ograda  u ukupnoj duljini cca  50 metara. Radove izvodi poduzeče „Strojni iskopi i transport Zajec“. Izgradnjom pješačke staze i ograde bitno će se...

Read More

Nogostup u Lovrečanu

Nogostup u Lovrečanu

Započeli su radovi na izgradnji nogostupa uz kolnik lokalne ceste L22053, Lovrečan-Zlatar u Lovrečanu uz cestu prema gradu  Zlataru u ukupnoj dužini 1057 metara po projektu  izrađenom od “VA-NI” Zabok. Na  raspisan  natječaj u postupku  javne nabave zaprimljeno je 12 ponuda, a za izvođača radova kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrano je poduzeće“Gradex & co.” d.o.o.  iz Zaboka, ugovor o izvođenju radova potpisan je 23.08.2010. g....

Read More

Informacije o Agenciji za poljoprivredno zemljište

Informacije o Agenciji za poljoprivredno zemljište

Za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem Vlada Republike Hrvatske osnovala je Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu. Navedena Agencija svojim je radom započela 01. srpnja 2010. godine, a postupak prodaje i zakupa privatnog i poljoprivrednog zemljišta u ime i za račun Agencije za poljoprivredno zemljište na području općine Zlatar...

Read More

Sufinanciranje prijevoza učenika

Sufinanciranje prijevoza učenika

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Zlatar Bistrica

Read More

Prvašićima besplatni engleski

Prvašićima besplatni engleski

Financiranje engleskog jezika učenika prvih razreda Osnovne škole Zlatar Bistrica Prvog dana školske godine 2010/2011, 06.09.2010. godine prvašiće Osnovne škole Zlatar Bistrica ugodno je iznenadio načelnik Općine Žarko Miholić darivajući ih udžbenicima i radnim listovima na engleskom jeziku. Naime, temeljem dobivene suglasnosti Nastavničkog vijeća Osnovne škole Zlatar Bistrica i ravnateljice gđe.Božene Slunjski, načelnik je donio Odluku o...

Read More
content top