content top

Pješačka staza u Zagorskoj ulici

Pješačka staza u Zagorskoj ulici

U dijelu Zagorske ulice obavlja se izgradnja  pješačke staze (nogostupa) koji povezuje postoječe nogostupe. Dužina nove trase bit če oko 30 metara, a sa istočne strane biti če izveden potporni zid. U isto vrijeme zbog sigurnosti korisnika nogostupa biti če izrađena i postavljena metalna ograda  u ukupnoj duljini cca  50 metara. Radove izvodi poduzeče „Strojni iskopi i transport Zajec“. Izgradnjom pješačke staze i ograde bitno će se povečati sigurnost pješaka i svih sudionika u prometu. Share on...

Read More

Nogostup u Lovrečanu

Nogostup u Lovrečanu

Započeli su radovi na izgradnji nogostupa uz kolnik lokalne ceste L22053, Lovrečan-Zlatar u Lovrečanu uz cestu prema gradu  Zlataru u ukupnoj dužini 1057 metara po projektu  izrađenom od “VA-NI” Zabok. Na  raspisan  natječaj u postupku  javne nabave zaprimljeno je 12 ponuda, a za izvođača radova kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrano je poduzeće“Gradex & co.” d.o.o.  iz Zaboka, ugovor o izvođenju radova potpisan je 23.08.2010. g. Predračunska vrijednost radova iznosi 732.088,40 kn. Radove će sa 450.000  kn sufinancirati Županijska uprava za ceste prema sporazumu kojeg je Načelnik općine potpisao sa ravnateljem ŽUC-a. Radovi bi trebali biti okončani po ugovoru do 15.11.2010 godine.  U sklopu tih radova obavit će rekonstrukciju strujne mreže Elektra Zabok – pogon Zlatar Bistrica   te će na  čitavoj  trasi izvršiti sanaciju i zamjenu dotrajalih stupova javne rasvjete. Share on...

Read More

Informacije o Agenciji za poljoprivredno zemljište

Informacije o Agenciji za poljoprivredno zemljište

Za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem Vlada Republike Hrvatske osnovala je Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu. Navedena Agencija svojim je radom započela 01. srpnja 2010. godine, a postupak prodaje i zakupa privatnog i poljoprivrednog zemljišta u ime i za račun Agencije za poljoprivredno zemljište na području općine Zlatar Bistrica obavlja sama Općina. Međutim, Ustavni sud Republike Hrvatske je na četvrtoj javnoj sjednici održanoj 7. srpnja 2010. donio rješenje kojim je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi pojedinih članaka te odredio da će se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda, privatnim poljoprivrednim zemljištem raspolagati sukladno općim propisima koji uređuju raspolaganje nekretnina. U konačnici to znači da građani, odnosno vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu svoje poljoprivredno zemljište dati u zakup ili prodaju, bez posredovanja Agencije za poljoprivredno zemljište, tako dugo dok Ustavni sud RH ne donese konačnu odluku. Share on...

Read More

Sufinanciranje prijevoza učenika

Sufinanciranje prijevoza učenika

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Zlatar Bistrica Share on Facebook

Read More

Prvašićima besplatni engleski

Prvašićima besplatni engleski

Financiranje engleskog jezika učenika prvih razreda Osnovne škole Zlatar Bistrica Prvog dana školske godine 2010/2011, 06.09.2010. godine prvašiće Osnovne škole Zlatar Bistrica ugodno je iznenadio načelnik Općine Žarko Miholić darivajući ih udžbenicima i radnim listovima na engleskom jeziku. Naime, temeljem dobivene suglasnosti Nastavničkog vijeća Osnovne škole Zlatar Bistrica i ravnateljice gđe.Božene Slunjski, načelnik je donio Odluku o financiranju troškova engleskog jezika za prve razrede Osnovne škole Zlatar Bistrica. Učenje engleskog jezika u prvom razredu osnovne škole izrićito se temelji na dobrovoljnoj osnovi, odnosno volji roditelja/djece polaznika prvog razreda. Navedena Odluka donjeta je u cilju podizanja razine obrazovanja, čime se nastavlja daljnji kontinuitet dvojezičnog obrazovanja iz vrtićke populacije, te se ispunjavaju uvjeti za statut dvojezične škole. Opæina Zlatar Bistrica će tijekom narednih godina nastaviti sa započetim financiranjem učenja engleskog jezika od 1. do 4. razreda osnovne škole, naravno počevši od sadašnjih prvašića. Ono što je važno napomenuti jest, da će se učenje enegleskog jezika upisati u učeničku knjižicu kao izvannastavni predmet i time ulaziti u ukupan prosjek ocjena. Jedinstveni upravni odjel Share on...

Read More
content top