“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Zlatar Bistrica”

 

_________________________________________________________________________________

AKTIVNOSTI :

 

Dana 23. 11.2018. godine Načelnik općine g.Žarko Miholić održao je uvođenje u posao s odabranim izvođačem radova i stručnim nadzorom, tvrtkama Colas Hrvatska d.d. i JAM-ING d.o.o. za radove na izgradnji Ulice hrvatskih branitelja u Zlatar Bistrici. Projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja sufinancirati će Europska Unija bespovratnim sredstvima putem Mjere 7., Operacije 7.2.2. putem koje je Općini Zlatar Bistrica odobreno  1,547.072,67 kn bespovratnih sredstava. Rok za dovršetak radova je osam mjeseci od dana uvođenja u posao.

 

 

NABAVA STRUČNOG NADZORA:  26.07.2018.godine Općina Zlatar Bistrica objavila je poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave stručnog nadzora nad izgradnjom Ulice Hrvatskih branitelja putem portala AGRONET. Poziv za dostavu ponuda otvoren je do 10.08.2018.godine.

 

18.06.2018. godine u 13:00 sati održano je javno otvaranje ponuda za nabavu radova izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja te će se pristupiti pregledu i ocjeni ponuda.

 

Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 28.05.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, a postupak javne nabave za dostavu ponuda bit će otvoren do 18.06.2018. godine do 13:00 sat kada će se održati javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine.

 

Dana 08.02.2018. godine Načelnik općine Žarko Miholić s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopio je Ugovor o financiranju temeljem prije spomenute Mjere 07, a temeljem kojeg će se pristupiti postupku javne nabave za izvođača radova.

 

Temeljem prijave na natječaj Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjere 7.2. ”Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operaciju 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta Općina Zlatar Bistrica primila je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o prihvatljivosti financiranja izgradnje nerazvrstane ceste odnosno za naš projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja. Odlukom je utvrđen iznos potpore iz sredstava Europske unije od 2.002.483,44 kune.