NABAVA STRUČNOG NADZORA:  26.07.2018.godine Općina Zlatar Bistrica objavila je poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave stručnog nadzora nad izgradnjom Ulice Hrvatskih branitelja putem portala AGRONET. Poziv za dostavu ponuda otvoren je do 10.08.2018.godine.

 

18.06.2018. godine u 13:00 sati održano je javno otvaranje ponuda za nabavu radova izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja te će se pristupiti pregledu i ocjeni ponuda.

 

Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 28.05.2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, a postupak javne nabave za dostavu ponuda bit će otvoren do 18.06.2018. godine do 13:00 sat kada će se održati javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine.

 

Dana 08.02.2018. godine Načelnik općine Žarko Miholić s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopio je Ugovor o financiranju temeljem prije spomenute Mjere 07, a temeljem kojeg će se pristupiti postupku javne nabave za izvođača radova.

 

Temeljem prijave na natječaj Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjere 7.2. ”Ulaganja u izgradnju, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operaciju 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta Općina Zlatar Bistrica primila je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o prihvatljivosti financiranja izgradnje nerazvrstane ceste odnosno za naš projekt Izgradnje Ulice Hrvatskih branitelja. Odlukom je utvrđen iznos potpore iz sredstava Europske unije od 2.002.483,44 kune.