19. kolovoza u organizaciji Županijske udruge uzgajivača konja Krapina ove je godine održano 10. jubilarno vozočašće  konjskih zaprega i konjanika u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Domaćin je bila općina Zlatar Bistrica zajedno sa svojom Udrugom Lijepa naša. Rekordan  broj sudionika pristigao je iz cijele Hrvatske, ali i Italije, Slovenije, Mađarske, BiH i Austrije, čime je postignut međunarodni karakter vozočašća.  Kolonu koja je krenula sa željezničke stanice sačinjavalo je 216 konjanika i 94 zaprege, a predvodili su jahači i zaprega na kojoj su se vozili ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, županica Sonja Borovčak, legenda Vukovara, Jastreb Branko Borković, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka Vjekoslav Posarić i organizator Mirko Majsec. Sve učesnike manifestacije kao i uzvanike na čelu sa ministrom poljoprivrede dočekao je kao domaćin načelnik Općine Žarko Miholić.