2024

Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu Pdf

 • Sažetak Proračuna za 2024. xls
 • Posebni dio Proračuna za 2024. xls
 • Obrazloženje Proračuna za 2024. word / pdf

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu xls/pdf

 • Obrazloženje I. izmjene i dopune Proračuna pdfword
 • Odluka o izvršenju Proračuna 2024 pdf / word
 • Plan upravljanja imovinom 2024.pdf / word
 • I. izmjena Plana upravljanja imovinom 2024. pdf / word
 • Program gradnje komunalne infrastrukture 2024. Pdf / word
 • I. izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture 2024. pdf / word
 • Program održavanja komunalne infrastrukture 2024.Pdf / word
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 2024. pdf / word
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2024. pdf / word
 • Program javnih potreba u kulturi 2024. pdf / word
 • I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi 2024. pdf / word
 • Program javnih potreba u sportu 2024. pdf / word
 • I. izmjena Programa javnih potreba u sportu 2024. pdf / word
 • Program potreba u socijalnoj skrbi 2024. pdfword
 • I. izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2024. pdf / word
 • Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. pdf / word
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 2024. pdfword
 • I. izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 2024. pdf / word
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. pdf/ word

Uputa za izradu Proračuna Općine Zlatar Bistrica za razdoblje 2024. – 2026. i proračunskog korisnika Dječji vrtić Zlatni dani Zlatar Bistrica Word / Pdf

Vodič za građane pptx / pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2024. wordpdf