U Zlatar Bistrici je u četvrtak 11. siječnja 2024. godine nastavljena kampanja „I tebe se tiče“, nastala  u suradnji Krapinsko-zagorske županije i Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK. Riječ je o akciji koja ima za cilj jačanje senzibiliteta građana i osviještenosti o prisutnosti nasilja nad ženama, ali obiteljskog nasilja općenito te šalje jasnu poruku o potrebi prijavljivanja nasilja i podrške žrtvama nasilja u obitelji.  Akcija je započela 25. studenog 2021. godine u Krapini, na Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Taj dan znači i početak obilježavanja međunarodne Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“. Akcija I tebe se tiče provodi se na području cijele Krapinsko-zagorske županije, u svim gradovima i općinama, na način da se 15 dana odvija u svakoj jedinici lokalne samouprave.

Općinska načelnica Vesna Mikulec izrazila je zadovoljstvo što se i Općina Zlatar Bistrica uključila u ovu hvalevrijednu humanitarnu akciju, jer je i svaki mali korak neizmjerno važan, na teškom putu da promijenimo stanje u društvu i svijest ljudi oko toga da je nasilje neprihvatljivo.

Načelnica poziva sve mještane i prolaznike da prošetaju općinom i pročitaju poruke žrtava nasilja, jer je važno da ne okrećemo glavu od problema, ali i da pružimo ruku podrške žrtvama nasilja.