Akcija ”I tebe se tiče”, nastala u suradnji Krapinsko-zagorske županije i Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, a koja je započela u općini Zlatar Bistrica 11. siječnja 2024. godine nastavlja svoju put u susjedne jedinice lokalne samouprave. Početkom ove godine općina Zlatar Bistrica uključila se u ovu hvalevrijednu akciju koja je započela još u studenom 2021. godine u Krapini na Dan borbe protiv nasilja nad ženama i nastavlja se provoditi u svim gradovima i općinama Krapinsko-zagorske županije. Riječ je o akciji koja ima za cilj jačanje senzibiliteta građana i osviještenosti o prisutnosti nasilja nad ženama, ali i obiteljskog nasilja općenito te šalje jasnu poruku o potrebi prijavljivanja nasilja i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Za završetak akcije u Zlatar Bistrici lokacije postavljenih oglasnih ploča obišle su zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, Jasna Petek, općinska načelnica Vesna Mikulec i zamjenica ravnateljice Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, Aneta Škreblin.