content top

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Odluka o pokretanju postupka Poziv na dostavu ponuda Dokumentacija o nabavi prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora

Detaljnije

Općina Zlatar Bistrica i projekat WiFi4EU

    Projekt: WiFi4EU Korisnik projekta: Općina Zlatar Bistrica Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Općina Zlatar Bistrica prijavila se na četvrti poziv za dodjelu vaučera u sklopu europske inicijative WiFi4EU, te je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK) odnosno bespovratnih sredstava EU u...

Detaljnije

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Državnog Pedagoškog standarda pravo na besplatni prijevoz imaju učenici osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenima 3 i više km (1-4 razred) i naseljima udaljenim 5 i više km (5-8 razred) od škole. U novoj školskoj godini 2020/2021 broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na relaciji Lipovec-Veleškovec povećao se na 14.  S obzirom da je naselje Veleškovec udaljeno manje od...

Detaljnije

Financiranje engleskog jezika kao izvannastavne aktivnosti

Odlukom načelnika Općine Zlatar Bistrica o financiranju engleskog jezika počevši od školske godine 2010./2011. godine učenici osnovne škole Zlatar Bistrica uče engleski jezik od 1-3 razreda kao drugi strani jezik u potpunosti financiran od strane Općine Zlatar Bistrica. Upoznat s problemom održavanja nastave engleskog jezika u školskoj godini 2020/2021. od strane Ravnateljice Osnovne škole Zlatar Bistrica,  a koji se odnosi na povećanu...

Detaljnije

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Na inicijativu mještana naselja Veleškovec, Načelnik Općine Zlatar Bistrica je  u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorio postavu fiksnog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u sklopu Nacionalnog program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Do trenutka postave uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila sa nadležnom policijskom upravom dogovorena je pojačana kontrola brzine kretanja vozila na području naselja...

Detaljnije
content top