content top

Natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zlatni dani” Zlatar Bistrica raspisuje natječaj za prijem u radni odnos odgojitelja na određeno vrijeme. Više o uvjetima natječaja pod “Zlatar Bistrica” – “Dječji vrtić Zlatni dani”

Detaljnije

Financiranje/sufinanciranje školske kuhinje u šk.god.2020/2021.

Financiranje/sufinanciranje školske kuhinje u šk.god.2020/2021.

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 551-06/20-01/8 URBROJ: 2211/08-04/3-20-1 Zlatar Bistrica, 24.09.2020.godine     Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18), Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 11/14 i 26/15) te Odluke o izvršavanju Proračuna općine Zlatar Bistrica za...

Detaljnije

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Ponovljeni postupak jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu

Odluka o pokretanju postupka Poziv na dostavu ponuda Dokumentacija o nabavi prilog 1. Ponudbeni list prilog 2. GLAVNI PROJEKT – IGRALIŠTE LOVREČAN prilog 3A. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova prilog 3B. Troškovnik opreme prilog 4. Izjava o jamstvu prilog 5. Izjava o nekažnjavanju prilog 6. Nacrt ugovora

Detaljnije

Općina Zlatar Bistrica i projekat WiFi4EU

    Projekt: WiFi4EU Korisnik projekta: Općina Zlatar Bistrica Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Općina Zlatar Bistrica prijavila se na četvrti poziv za dodjelu vaučera u sklopu europske inicijative WiFi4EU, te je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura (cca. 113.000,00 HRK) odnosno bespovratnih sredstava EU u...

Detaljnije

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Državnog Pedagoškog standarda pravo na besplatni prijevoz imaju učenici osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenima 3 i više km (1-4 razred) i naseljima udaljenim 5 i više km (5-8 razred) od škole. U novoj školskoj godini 2020/2021 broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na relaciji Lipovec-Veleškovec povećao se na 14.  S obzirom da je naselje Veleškovec udaljeno manje od...

Detaljnije
content top