content top

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Financiranje prijevoza učenika osnovne škole na relaciji Lipovec-Veleškovec

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Državnog Pedagoškog standarda pravo na besplatni prijevoz imaju učenici osnovne škole koji stanuju u naseljima udaljenima 3 i više km (1-4 razred) i naseljima udaljenim 5 i više km (5-8 razred) od škole. U novoj školskoj godini 2020/2021 broj učenika, polaznika Osnovne škole Zlatar Bistrica, na relaciji Lipovec-Veleškovec povećao se na 14.  S obzirom da je naselje Veleškovec udaljeno manje od...

Detaljnije

Financiranje engleskog jezika kao izvannastavne aktivnosti

Odlukom načelnika Općine Zlatar Bistrica o financiranju engleskog jezika počevši od školske godine 2010./2011. godine učenici osnovne škole Zlatar Bistrica uče engleski jezik od 1-3 razreda kao drugi strani jezik u potpunosti financiran od strane Općine Zlatar Bistrica. Upoznat s problemom održavanja nastave engleskog jezika u školskoj godini 2020/2021. od strane Ravnateljice Osnovne škole Zlatar Bistrica,  a koji se odnosi na povećanu...

Detaljnije

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Povećanje sigurnosti u prometu u naselju Veleškovec

Na inicijativu mještana naselja Veleškovec, Načelnik Općine Zlatar Bistrica je  u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorio postavu fiksnog uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila u sklopu Nacionalnog program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Do trenutka postave uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila sa nadležnom policijskom upravom dogovorena je pojačana kontrola brzine kretanja vozila na području naselja...

Detaljnije

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ZLATAR BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 604-01/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-2 Zlatar Bistrica, 14.09.2020.g.   Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni...

Detaljnije

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poništenje postupka jednostavne nabave za radove na izgradnji dječjeg igrališta u Lovrečanu ODLUKA O PONIŠTENJU

Detaljnije

Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

Odluka o sufinanciranju prijevoza i nabave udžbenika za učenike srednjih škola

OPĆINA  ZLATAR  BISTRICA NAČELNIK   KLASA: 602-03/20-01/2 URBROJ: 2211/08-04/3-20-1 Zlatar Bistrica, 08.09.2020.godine   Na temelju članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/18) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Zlatar Bistrica za 2020.godinu  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj  53 A/19), Načelnik općine donosi slijedeću   O   D   L   U   K   U O...

Detaljnije
content top