content top

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Zlatar Bistrica objavljen je u Zagorskom listu broj 869 od 08.prosinca 2020.godine. Opširnije o natječaju i obrascima za sudjelovanje pod  Dokumenti – Javni natječaji i pozivi  

Detaljnije

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Prijavom na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Zlatar Bistrica osigurala je besplatne spremnike za odvojeno prikupljanje papira i kartona i plastike za sva kućanstva i višestambene objekte. U prethodnom periodu izvršena je distribucija spremnika za sve višestambene objekte odnosno svaka zgrada dobila je po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i kartona,...

Detaljnije

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18,115/18 i 98/19), Plana upravljanja imovinom Općine Zlatar Bistrica za 2020. godinu (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj:1/2020), Odluke Načelnika Klasa: 945-01/20-01/1; Urbroj: 2211/08-01-20-2 od 30. studenog 2020. godine, te članka 51.Statuta Zlatar Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 8/18, Načelnik  općine objavljuje...

Detaljnije

Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora

Načelnik općine raspisao je javne natječaje za davanje u zakup poslovnih prostora i to : poslovni prostor – suteren u općinskoj zgradi u Ulici Vladimira Nazora 56 poslovni prostor u stambeno-poslovnoj zgradi u Lovrečanskoj 14 detaljnije  pod Dokumenti – Javni natječaji i pozivi

Detaljnije

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

OPĆINA ZLATAR BISTRICA NAČELNIK  KLASA: 604-01/20-01/3 URBROJ: 2211/08-04/3-20-2 Zlatar Bistrica, 24.11.2020.g.   Na temelju  odredbe  članka 51. Statuta Općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/18) i članka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica ( Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije broj 25/16 i...

Detaljnije

Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora

Načelnik općine raspisao je javne natječaje za davanje u zakup poslovnih prostora i to : poslovni prostor – suteren u općinskoj zgradi u Ulici Vladimira Nazora 56 poslovni prostor u stambeno-poslovnoj zgradi u Lovrečanskoj 14 detaljnije  pod Dokumenti – Javni natječaji i pozivi

Detaljnije
content top