Dimnjačarske usluge

LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove

Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec

Kontakt osoba: Danijel Leuštek

Tel: 049/208-310

Mob: 091/7222-124

  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica  Pdf
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Zlatar Bistrica PdfWord
  • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Pdf
  • Obavijest o namjeri davanja koncesije Pdf
  • Cjenik dimnjačarskih usluga Pdf