DJEČJI VRTIĆ „ZLATNI DANI“

 

                           OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA

 

REZULTATI UPISA NE MOGU BITI OBJAVLJENI U ELEKTRONSKOM OBLIKU

U RADU APLIKACIJE E-UPISI.

 REZULTATE UPISA OBJAVLJUJEMO U DOLJE NAVEDENIM TABLICAMA.

TABLICU PRETRAŽUJETE PUTEM UID-zahtjeva I INICIJALA DJETETA

(prezime pa ime).

 U SLUČAJU DA NE MOŽETE PRONAĆI REZULTAT ZA SVOJE DIJETE MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA BROJ 049 461 073

________________________________________________________________________

 

   P R I M L J E N I      
R.br. UID Zahtjeva Šifra Zahtjeva INCIJALI DJETETA POTVRĐENI UPIS
1. 322cb278-bab5-4e13-8150-ae44b041a52b 7272416 K.E. DA
2. f8ef3b26-2bd2-4081-9b44-43a890fda884 5163046 S.L. DA
3. 80610ae1-9f09-4982-b8d9-6670b9b81649 0535296 Š.J. DA
4. 7bd5e184-fc44-40f9-ac03-8788cc7a4bc2 8318773 P.K. DA
5. c53884e6-6ccd-41a4-8dc3-549d184bf7c3 0832464 T.B. DA
6. 22f8dfec-0aed-4d0c-aa6b-e9e18212c577 7204019 P.D. DA
7. b1cd1dd1-d6a3-49e5-98c1-7c67c9cec8ed 7645085 P.V. DA
8. 8b6af860-0a95-42d0-89d4-48456f3dc6ad 2792583 Š.D. DA
9. 6e7379aa-0f2b-4122-8594-09f08172ea29 4649484 K.D. DA
10. 66abcb89-602c-4de9-9324-72c21067bfbb 6939441 M.L. DA
11. 621c4bc8-b2ec-4e5e-8244-86f12358b4dc 8725808 N.F.V. DA
12. 0cdddf7b-8884-4e27-b3e2-be1ac7e1b9d1 9897953 P.P. DA
13. e7da64d4-a421-4074-b778-4c093d0ae6e0 2626732 M.A. DA
14. 0c814843-7001-4ce5-aa61-9ee72d456527 3371567 M.D. DA
15. aecb9b04-e8f4-4825-a2d1-0738dd690731 8375095 P.M. DA

 

                OBAVIJEST  RODITELJIMA  NOVOPRIMLJENE DJECE

 RODITELJI/ SKRBNICI NOVOPRIMLJENE DJECE U DJEČJI VRTIĆ BITI ĆE PISMENO OBAVIJEŠTENI O VREMENU ODRŽAVANJA  RODITELJSKOG SASTANKA 

________________________________________________________________________

  NEUPISANI      
R.br. UID Zahtjeva Šifra Zahtjeva INCIJALI DJETETA RAZLOZI NE PRIMANJA U VRTIĆ
1. ac15f770-172b-4896-a93d-924d38e2abdc 3644283 T.S. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022. , DV nije  bio prvi prioritet
2. 6e1cce77-1c50-4047-a37e-676f402bc226 3690013 A.E. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
3. fe7fc621-0ea1-4a55-9973-b4157c2934f4 9663520 B.F. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
4. 8b96e5f2-6910-4954-af7a-aa567b0136cf 0435006 Š.L. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
5. 0f037c7e-6185-4a72-893d-a77ad23bacdf 9060824 V.L. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
6. c5b7e3d0-63d3-4bdb-812b-ca5e9ac2412a 4046140 T.E.  Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022. , DV nije  bio prvi prioritet
7. 4354e9a1-d584-41de-a811-3b414865e1a3 6780019 Š.L. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
8. 6674af3d-92df-4760-aeb4-1a2a93b51be7 3179248 H.L. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.
9. 2f4833cc-da4f-4864-a73d-34ef53f75a83 0861409 K.L. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022. , DV nije  bio prvi prioritet
10. 784ae62f-a5f2-4fc1-b769-b1a46f20baf7 6835630 M.K.M. Dijete nema 1.godinu sa 31.08.2022.