Dječji vrtić “Zlatni dani” -poziv na upis djece u program predškole

KLASA: 601-02/21-01/05305

URBROJ: 2211/08-380-21-1

Zlatar Bistrica, 22.09.2021. god

 

Dragi predškolci i roditelji !

 

Dječji vrtić „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica će u svojim prostorima provoditi upise djece rođene od 01.04.2015. godine do 31.03.2016. godine u program predškole za pedagošku godinu 2021./2022.

Upisi će se provoditi 30. rujna 2021. i 01. listopada 2021. godine u vremenu od 12,30 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica.

Roditelji trebaju na upis ponijeti slijedeće dokumente:

  • Presliku rodnog lista djeteta (na kojem piše OIB)
  • Potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Kopija knjižice cijepljenja
  • Presliku osobnih iskaznica oba roditelja
  • Popunjeni Upitnik za roditelje polaznike programa predškole

OSTALA DOKUMENTACIJA:

  • Za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  • Za dijete s teškoćama u razvoju nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić je integriran u redoviti program.

O početku rada programa predškole polaznici će biti naknadno obaviješteni.

 

 

                                                                                                   R A V N A T E L J I C A    Renata Horvatić

 

Privola za fotografiranje i objave

Upitnik-za-predskolu

Comments are closed.