DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA

Tijekom mjeseca veljače 2021. godine otvoreni su Javni pozivi za prijavu projekata i programa udruga civilnog društva koji su od javnog interesa, a temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (Narodne novine broj 26/15 i  37/21)

Otvoreni su javni pozivi za predlaganje programa i projekata udruga u sportu, području socijalne skrbi i onih usmjerenih očuvanju digniteta i promicanje istine  o Domovinskom ratu.

Nakon obrade prijavljenih programa i projekata,  Povjerenstvo za pregled i ocjenu projekata/programa utvrdilo je koji projekti  udovoljavaju javnim interesima te uputilo  Načelniku općine prijedlog za dodjelu financijskih sredstava.

Dana 02.04.2021.godine Načelnik općine potpisao je ugovore o dodjeli financijskih sredstava  sa udrugama čiji su programi/projekti prihvaćeni, te su tako dodijeljena sredstva za programe/projekte u  sportu u ukupnom iznosu od    105.600,00 kn, socijalnoj skrbi  16.600,00 kn te za programe/projekte udruga branitelja od  7.000,00 kn.

Trenutno su do 15.04.2021. otvoreni Javni pozivi za prijavu projekata/programa udruga u razvoju poljoprivrede i zaštite okoliša, u kulturi te za učestvovanje u manifestacija od značaja za Općinu Zlatar Bistrica u 2021. godini. Ukupno će biti dodijeljena sukladno Odluci o izvršenju proračuna sredstva od  290.000,00 kn.

 

 

 

Comments are closed.