OPĆINA ZLATAR BISTRICA

 Povjerenstvo za  stipendije

 

KLASA: 604-02/20-01/3

URBROJ: 2211/08-04/3-21-10

Zlatar Bistrica, 19.01.2021.

 

 

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija učenicima i studentima s područja općine Zlatar Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  broj 25/16 i 10/17), Povjerenstvo za stipendije utvrđuje slijedeću

 

REDOSLJEDNU RANG – LISTU  za dodjelu studentskih stipendija

  

  1. Matea Odorjan                 20 bodova
  2. Klaudia Korpar                 20 bodova
  3. Izidora Pavetić                  20 bodova

_______________________________________________________

  1. Patrik Kurešić – ne ostvaruje pravo temeljem članka 2. Pravilnika
  2. Erika Mikulec – ne ostvaruje pravo temeljem članka 6. Pravilnika
  3. Ivan Jurković – ne ostvaruje pravo temeljem članka 6. Pravilnika

 

 

Predsjednik Povjerenstva: Stjepan Uroić, v.r.

 

 

Comments are closed.