Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića

“Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Zlatar Bistrica”

 

_________________________________________________________

DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI ZLATAR BISTRICA

Načelnik općine Žarko Miholić sklopio je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju projekta dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u općini Zlatar Bistrica.

Projekt je sufinanciran temeljem Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.4. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ugovorom je utvrđen iznos potpore od 2.518.903,68 kn.

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe na području općine Zlatar Bistrica te povećanje prostornih i tehničkih  kapaciteta kroz rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje dječjeg vrtića ”Zlatni dani” u Zlatar Bistrici.

Dogradnjom dječjeg vrtića, povećat će se raspoloživi prostor dječjeg vrtića za još jednu vrtićku grupu, osigurat će se mogućnost smještaja dodatnih 20-ero djece.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Dana 17.05.2019. godine Načelnik općine Žarko Miholić održao je sastanak sa izvođačem radova i stručnim nadzorom u projektu dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u Zlatar Bistrici.

Izvođač radova TISA-GRADNJA d.o.o. iz Zlatar Bistrice i stručni nadzor JAM-ING d.o.o. iz Zlatara uvedeni su u posao izvođenja građevinskih radova na dogradnji dječjeg vrtića u Zlatar Bistrici.

Projekt dogradnje dječjeg vrtića sufinanciran je bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Mjeru 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Podmjeru 7.4. ”Ulaganje i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi ukupno 2.752.022,54 kn, dok vrijednost nabave opreme iznosi još 154.205,00 kn, od čega Europska unija sufinancira do 2.518.903,68 kn bespovratnim sredstvima. Preostala sredstva podmirit će se iz Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

Rok završetka radova i opremanja dječjeg vrtića je u kolovozu 2020. godine.

Ovim putem, obavještavamo sve korisnike dječjeg vrtića da će biti poduzete maksimalne mjere zaštite gradilišta i onemogućen pristup djeci i neovlaštenim osobama, da će se ulaz u vrtić osigurati kroz sporedne ulaze s obzirom da je glavni ulaz u rekonstrukciji te Vas molimo za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

 

 

Dana 02.01.2019. godine, Načelnik općine Zlatar Bistrica potpisao je ugovor o nabavi radova za dogradnju dječjeg vrtića Zlatni dani u Zlatar Bistrici s Tisa gradnjom d.o.o. iz Zlatar Bistrice, odabranim izvođačem radova u provedenom otvorenom postupku javne nabave.

Vrijednost ugovora izvođenja radova je ukupno 2.752.022,54 kuna, a rok završetka radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i to po odredbi ”ključ u ruke” Zakona o obveznim odnosima.

U projektu dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića zaključen je i ugovor o nabavi opreme za dječji vrtić s tvrtkom Astreja Plus d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 154.205,00 kuna.

Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Zlatni dani Zlatar Bistrica financira se bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu do 2.518.903,68 kn kroz Mjeru 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Podmjeru 7.4. ”Ulaganje i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine.

Dogradnjom i opremanjem našeg dječjeg vrtića proširuju se smještajni kapaciteti i kvaliteta opremljenosti vrtića te će naši najmlađi dobiti smještaj i uslugu kakvu zaslužuju.

 

 

Poveznice za više informacija:

https://ruralnirazvoj.hr/

 

INVESTITOR: Općina Zlatar Bistrica,

Vladimira Nazora 56, 49247 Zlatar Bistrica

Tel: 049/461-073

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

 

Kontakt osobe za više informacija:

v.d. Pročelnika JUO: Marija Horvat, mag.oec.

Tel: 049/461-073

e-mail: zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr

____________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTACIJA O JAVNOJ NABAVI

DoN_vrtić_1. izmjena_290321 (3)

DETALJNIJE INFORMACIJE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE