Popis korisnika donacija i izravne pomoći za razdoblje 01.01. do 30.06.2021.

 

POPIS KORISNIKA DONACIJA I IZRAVNE POMOĆI  U 2020. godini

POPIS KORISNIKA DONACIJA I IZRAVNE POMOĆI za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.

 

ODLUKA O POKROVITELJSTVU

 

POPIS KORISNIKA DONACIJA I IZRAVNE POMOĆI

za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.godine

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.

 

IZVIJEŠĆE O PRIHVAĆENIM PROGRAMIMA UDRUGA ZA 2019.g.

 

ODLUKA O POKROVITELJSTVU

 

ZAVRŠNO IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI PROVEDBE ODOBRENIH PROJEKATA/PROGRAMA ZA 2018.GODINU

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

za razdoblje 01.01. do 31.03.2019.

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

za razdoblje 01.01. do 31.12.2018.

 

Izviješće o realizaciji provedbe odobrenih programa/projekata u 2018.godini na dan 09.08.2018.

 

IZVIJEŠĆE O PRIHVAĆENIM PROGRAMIMA UDRUGA ZA 2018.g. 

 

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA 

za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.

 

IZVIJEŠĆE o realizaciji provedbe odobrenih programa/projekata u 2017.godini

 

Tumačenje Ureda za udruge Vlade RH povodom pismenog zahtjeva Načelnika općine

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

za razdoblje  01.01. do  31.12.2017.godine

 

 

IZVIJEŠĆE O PRIHVAĆENIH PROGRAMIMA UDRUGA ZA 2017.

 

KONAČNO Izviješće o realizaciji provedbe projekata/programa u 2016.godini

 

Izviješće o realizaciji provedbe projekata/programa u 2016.godini

IZVIJEŠĆE O PRIHVAĆENIM PROGRAMIMA UDRUGA ZA 2016.

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA 

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

 

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

 

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.